Aktiebolag: Har bolagsstämman gjort ändringar? Anmäl ändringarna till handelsregistret på nätet

Bolagsstämman i ett aktiebolag fattar beslut om till exempel byte av styrelse, verkställande direktör, disponent och revisorer. Sådana ändringar måste anmälas till handelsregistret utan dröjsmål.

Snabbast lämnar du in din anmälan via e-tjänsten på ytj.fi.

Du behöver en finländsk personbeteckning och antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID (mobilcertifikat) eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Skriv in de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

Läs närmare anvisningar om hur du anmäler ändring av aktiebolagets ledning, företrädare och revisorer.

För mer information kontakta:
Handelsregistrets rådgivning
Mån–fre kl. 9.00–16.15
Tfn 029 509 5900

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.03.2020