Våra anvisningar för att lämna in bokslut till handelsregistret har förnyats

Vi har förnyat våra anvisningar för att lämna in bokslut till handelsregistret. Nya anvisningar har publicerats på svenska och finska på prh.fi.

Vi utarbetade de nya anvisningarna i samarbete med Skatteförvaltningen.

Kunderna berättade om sina behov och kommenterade de nya anvisningarna

För att på rätt sätt kunna förbättra våra anvisningar på prh.fi intervjuade vi företagare och bokföringsbyråer som lämnat in bokslut. Tjänstedesignerna på marknadsföringsbyrå Kitchen gjorde intervjuerna och webbenkäterna.

På basis av kundernas synpunkter gjorde vi upp en tidslinje på prh.fi för respektive företagsform samt separata anvisningar för att lämna in bokslut tillsammans med skattedeklarationen och för att lämna in bokslut direkt till handelsregistret.

Vi utarbetade också nya anvisningar för icke-verksamma företag och anvisningar för slutredovisning av aktiebolag.

Därtill förbättrade vi våra anvisningar om hur företag ska gå till väga om bokslutet lämnas in för sent.

Lämna in bokslutet till handelsregistret inom utsatt tid

Bokslutet ska lämnas in till handelsregistret inom en bestämd tidsperiod som börjar löpa från räkenskapsperiodens utgång. När bokslutet ska lämnas in varierar enligt företagsform. Företag måste lämna in bokslutet även om företagsverksamheten har avbrutits eller lagts ner.

Aktiebolag och andelslag kan lämna in bokslutet till handelsregistret tillsammans med skattedeklarationen.

Det är gratis att lämna in bokslutet inom 8 månader från räkenskapsperiodens utgång. Om du lämnar in bokslutet senare, är avgiften 85 euro.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga i tjänsten Virre.

I vår inför vi en ny anmälningsblankett för bokslut. Vi kommer också att publicera nya anvisningar på engelska på vår webbplats.

Gå till de nya anvisningarna på prh.fi för att lämna in bokslut till handelsregistret.

Ytterligare information om inlämning av bokslut:
Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5900
Mån–fre kl. 9.00–16.15

Ytterligare information om de nya anvisningarna:
Leena-Liisa Lehikoinen
Kommunikationschef
Tfn 029 509 5877

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.03.2020