Ansöknings- och anmälningstiden för revisorsexamina 15.2–15.3.2020


Patent- och registerstyrelsen (PRS) kommer att ordna revisorsexamina under två veckoslut i augusti-september 2020. Ansöknings- och anmälningstiden för examina är från 15 februari till 15 mars 2020.

Deltagare i revisorsexamen ska ansöka om tillstånd att delta i examen och dessutom anmäla sig till examen. På samma blankett kan man både ansöka om tillstånd och anmäla sig till examen. Om deltagaren i examen redan har ett ikraftvarande tillstånd att delta i ifrågavarande examen, räcker det att han eller hon anmäler sig till examensprovet.

Förutom att avlägga nya GR-, CGR- och OFGR-examina är det möjligt att slutföra oavslutade GRM-och CGR-examina. Därtill kommer PRS att ordna ett kompletteringsprov för OFR-revisorer, vilket ger dem kompetens som OFGR-revisor.

Anvisningar om revisorsexamina 2020 har publicerats på våra webbsidor. Ansöknings- och anmälningsblanketter publiceras på vår webbplats den 15 februari 2020.

Bekanta dig med anvisningar om revisorsexamen. 

Se tidpunkterna för proven.

För ytterligare information kontakta:

Hanna Kattainen
Chef för godkännande och registrering av revisorer
Revisionstillsyn
Patent- och registerstyrelsen
tel. 029 509 5859


Utskriftsversion
Uppdaterad 30.01.2020