Ny förpliktelse: Anmäl företagets förmånstagare (ägare) till handelsregistret senast 1 juli 2020

De flesta företag måste lämna in en anmälan om sina verkliga förmånstagare till handelsregistret senast 1 juli 2020.

Förmånstagarna är i de flesta fall ägare i företag.

Den nya förpliktelsen gäller cirka 300 000 företag, och största delen av dem har ännu inte lämnat in anmälan.

Förpliktelsen grundar sig på penningtvättslagen och EU-direktiv, som bland annat förutsätter att banker och bokföringsbyråer ska känna sina kunder.

Vem är förmånstagare?

Företaget måste lämna in en separat anmälan om sina förmånstagare till handelsregistret.

De som uppfyller minst ett av följande krav anses vara förmånstagare enligt penningtvättslagen:

  • Personen äger direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av företagets aktier.
  • Personen har direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av röstetalet i företaget.
  • Personen utövar på annan grund (till exempel enligt ett aktieägaravtal) faktiskt bestämmande inflytande i företaget.

Obs! Anmälan måste lämnas in även om företaget enligt penningtvättslagen inte har förmånstagare eller kännedom om dem.

Vilka företag lämnar in anmälan?

Aktiebolag och andelslag måste alltid lämna in anmälan om förmånstagare.

Öppna bolag och kommanditbolag måste lämna in anmälan ifall förmånstagaren är någon annan person än bolagsman eller om bolagsmannen är ett företag.

Företagare med firma samt bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag, filialer och börsbolag ska inte lämna in anmälan om förmånstagare. Föreningar och stiftelser ska inte heller lämna in någon anmälan.

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in anmälan senast 1 juli 2020 och alltid när uppgifterna om förmånstagare ändras eller när du har startat ett nytt företag.

Anmälan är gratis.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in din anmälan.

Du kan också auktorisera till exempel en anställd i en bokföringsbyrå att lämna in anmälan på företagets vägnar. Du auktoriserar personen i e-tjänsten på ytj.fi.

Ytterligare information

Läs mer om anmälan om förmånstagare på prh.fi.

Förfrågningar:

Rådgivning om anmälning av förmånstagaruppgifter
Mån–fre kl. 9.00–16.15
Tfn 029 509 5200

Utskriftsversion
Uppdaterad 30.01.2020