Aktiebolag och andelslag: Lämna in bokslut senast 22.1.2020 för att undvika avregistrering

Patent- och registerstyrelsen (PRS) avregistrerar aktiebolag och andelslag som trots uppmaningar inte har lämnat in sina bokslut för registrering.

Företag som löper risk för avregistrering

Det 5:e avregistreringsförfarandet 2019 berör aktiebolag och andelslag som inte har lämnat in sina bokslut till handelsregistret under de senaste två åren och sex månaderna.

En lista över de företag som är med i det 5:e avregistreringsförfarandet 2019 finns på prh.fi.

Aktiebolag och andelslag måste lämna in bokslut för varje räkenskapsperiod till handelsregistret – även om verksamheten har avbrutits eller lagts ned.

PRS kan avregistrera även ett verksamt företag ur handelsregistret, om företaget trots uppmaningar inte anmäler sina bokslutsuppgifter och förutsättningarna saknas för att försätta företaget i likvidation. Avregistreringsförfarandet grundar sig på aktiebolagslagen (20 kap. 4 §) och lagen om andelslag (23 kap. 4 §).

Lämna in bokslutet till PRS senast 22 januari 2020

En uppmaning att lämna in bokslutshandlingarna till handelsregistret senast den 22 januari 2020 har antecknats i de företags handelsregisteruppgifter vars bokslut fortfarande saknas.

Ett handelsregisterutdrag med anteckningen skickades till företagen till de adresser som finns i företags- och organisationsdatasystemet. En uppmaning publicerades även i Officiella tidningens nummer 79/11.10.2019.

Ditt företag undviker avregistrering om du utan dröjsmål lämnar in bokslutet till PRS.

Både lagen om aktiebolag och lagen om andelslag ger PRS rätt att uppmana företag att lämna in sina bokslutshandlingar om det har gått över ett år från räkenskapsperiodens utgång. Om räkenskapsperioden är till exempel ett kalenderår, måste företaget nu lämna in bokslutshandlingarna för perioden 1.1. - 31.12.2017. Alternativt kan du lämna in handlingar för en senare räkenskapsperiod.

Observera att behandlingsavgiften är 85 euro om du lämnar in bokslutet till handelsregistret senare än inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång. Avgiften tillämpas för första gången på de räkenskapsperioder som gått ut 2019. Betala inte bokslutsanmälan på förhand. Vi skickar en faktura efter att bokslutet har registrerats.

Se sidorna om bokslut på prh.fi. Anvisningarna anger bland annat vilka handlingar de olika företagsformerna ska skicka in. Läs anvisningarna om hur bokslut lämnas in till handelsregistret.

Avregistrering i februari 2020

PRS kan avregistrera även ett verksamt företag om företaget trots uppmaningar inte lämnar in sitt bokslut inom den utsatta tiden (senast 22 januari 2020) och förutsättningarna saknas för att försätta företaget i likvidation. Avregistreringen sker i februari 2020.

För mer information kontakta:

Handelsregistrets rådgivning
tfn 029 509 5900
mån - fre kl. 9.00 - 16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.01.2020