Registreringen av nya bostadsaktiebolag börjar 7 februari 2019

Från och med början av januari 2019 har etableringsanmälningar för bostadsaktiebolag lämnats in till handelsregistret enbart via e-tjänsten på ytj.fi. För att försäkra oss om att den nya e-tjänsten fungerar har vi varit tvungna att flytta framåt startdatumet för registreringen av nya bolag.

Startdatumet har nu fastställts. Vi börjar registrera nya bostadsaktiebolag torsdagen den 7 februari 2019.

Följ handläggningen av din anmälan i informationstjänsten Virre

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar.

Uppgifterna om nya bolag överförs till informationssystemet för bostadslägenheter

När ett nytt bostadsaktiebolag har registrerats, överförs uppgifterna om bolaget och dess aktielägenheter och ägare automatiskt till det nya informationssystemet för bostadslägenheter. I informationssystemet som Lantmäteriverket upprätthåller antecknas också aktieinnehav, pantsättning och begränsningar som gäller aktielägenheter i nya bolag. Läs mer om informationssystemet för bostadslägenheter på webbplatsen osakehuoneistorekisteri.fi.

Läs våra anvisningar om etableringsanmälan för bostadsaktiebolag.

Ytterligare information

Handelsregistrets rådgivning
tfn 029 509 5900
mån-fre kl. 9.00-16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.02.2019