Siirry suoraan sisältöön
Valikko

IPR-ammattilaisia auktorisoiva teollisoikeusasiamieslautakunta täyttää 10 vuotta

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhteydessä 1.7.2014 aloittanut teollisoikeusasiamieslautakunta täyttää 10 vuotta.

Teollisoikeusasiamieslautakunta vastaa teollisoikeudellisia toimeksiantoja hoitavien asiamiesten auktroisointimenettelystä ja ylläpitää rekisteriä auktorisoiduista asiamiehistä. Lautakunnan tehtävänä on järjestää asiamiestutkintoja ja valvoa, että auktorisoiduille asiamiehille laissa säädettyjä velvollisuuksia noudatetaan.

Lue myös blogikirjoitus: Ajatuksia asiamiestutkinnoista teollisoikeusasiamiehen näkökulmasta.

Asiamiehen auktorisointi

Laissa on suojattu tiettyjen ammattinimikkeiden käyttö, joita saavat käyttää vain auktorisoidut asiamiehet. Näitä ammattinimikkeitä ovat patenttiasiamies, tavaramerkkiasiamies, mallioikeusasiamies ja teollisoikeusasiamies. Ammattinimikkeiden käyttö edellyttää, että henkilö on suorittanut kyseisen asiamiestutkinnon ja hänet on merkitty asiamiesrekisteriin. Teollisoikeusasiamies-nimikkeen käyttö edellyttää, että henkilö on suorittanut sekä patentti-, tavaramerkki- että mallioikeustutkinnon. Asiamiehen tehtävien suorittaminen ei edellytä auktorisointia. Mikäli joku rekisteriin merkitsemätön käyttää suojattuja nimikkeitä, hänet voidaan tuomita sakkorangaistukseen.

Asiamiestutkinnon järjestäminen

Lautakunnan tehtävänä on järjestää asiamiestutkinnot. Tutkinnot tarkoituksena on varmistaa henkilöiden ammattipätevyyden taso. Ensimmäinen asiamiestutkinto järjestettiin vuonna 2016. Kymmenen toimintavuotensa aikana lautakunta on järjestänyt kahdeksan tutkintoa. Tänä aikana tutkinnon yhteisen osan on suorittanut hyväksytysti 112, patenttioikeuden 50, tavaramerkkioikeuden 35 ja mallioikeuden 5 kokelasta.

Valvontatehtävä

Lautakunnan tehtävänä on myös auktorisoitujen asiamiesten toiminnan valvonta. Lautakunta valvoo, että asiamiehet noudattavat heille laissa säädettyjä velvollisuuksia. Auktorisoidut asiamiehet ovat velvollisia noudattamaan hyvää asiamiestapaa ja salassapitosäännöksiä kaikessa toiminnassaan. Lautakunta on laatinut hyvää asiamiestapaa koskevat ohjeet, jotka ovat lautakunnan antamia suosituksia hyvän asiamiestavan sisällöstä. Teollisoikeusasiamieslautakunta voi antaa auktorisoidulle asiamiehelle varoituksen tai myös peruuttaa auktorisoinnin.

Lue lisää teollisoikeusasiamieslautakunnan verkkosivuilta.


Lisätietoja:

Satu Laakso, Teollisoikeusasiamieslautakunnan sihteeri

satu.laakso@prh.fi

puh. 029 509 5621

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 02.07.2024