Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Säätiövalvonnan vuosiraportti 2022 julkaistu

Säätiöitä valvova Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on julkaissut raportin vuoden 2022 valvontatoimista. Raportissa kerrotaan säätiövalvonnan toimenpiteistä yleisellä tasolla sekä tuomioistuimissa käsiteltävänä olevista säätiövalvonta-asioista.

Säätiöiden toimittamat vuosiselvitykset ovat PRH:n säätiövalvonnan perusta. Suurin osa noin 2 700 rekisteröidystä säätiöstä toimitti vuosiselvityksen säätiölaissa määrätyn kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Noin 450 säätiötä ei toimittanut vuosiselvitystä määräajassa.

PRH voi lähettää kehotuskirjeen tai asettaa uhkasakon säätiön johdolle, jos säätiö ei korjaa vuosiselvityksessä olevia puutteita tai ei toimita vuosiselvitystä lainkaan. Vuonna 2022 lähetettyjen kehotuskirjeiden määrä väheni hieman edellisvuodesta. Uhkasakkojen osalta menettely on kesken.

Osana vuosiselvitysvalvontaa PRH kehotti noin 70 säätiötä päivittämään hallituksen kokoonpanoa koskevat puutteelliset tai muut virheelliset rekisteritiedot. Kehotuksen saaneista säätiöistä useimmat ovatkin päivittäneet tietonsa säätiörekisteriin. PRH seuraa rekisteritiedot päivittämättä jättäneiden säätiöiden tilannetta ja ryhtyy tarvittaessa jatkotoimiin.

Vuonna 2022 PRH antoi 20 valvontapäätöstä. Useat päätökset koskivat puutteita säätiön tarkoituksen toteuttamisessa tai varainhoidon suunnitelmallisuudessa. PRH havaitsi puutteita myös lähipiiritoimien tekemisessä ja niiden raportoimisessa sekä esteellisyyssäännösten noudattamisessa. Hallituksen sisäiset ristiriidat ja niistä seuranneet puutteet säätiön hallinnossa ja koko toiminnassa johtivat useissa tapauksissa PRH:n määräykseen järjestää säätiön hallinto asianmukaisesti.

Tutustu säätiövalvonnan vuosiraporttiin 2022 prh.fi-sivustolla.

Lisätietoa:
Jaakko Mikkilä
Valvontatiimin esihenkilö
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
puh. 029 509 5305

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 21.03.2023