PRH käyttää kanneoikeuttaan Pohjola-Nordenin tukisäätiö sr:n entisiä hallituksen jäseniä vastaan

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 13.12.2021 päättänyt käyttää kanneoikeuttaan Pohjola-Nordenin tukisäätiö sr:n entisiä hallituksen jäseniä vastaan.

Säätiön entisen asiamiehen epäillään vuosien 2015–2021 aikana kavaltaneen säätiön varoja yhteensä 275 650 euroa.

PRH:n tehtävänä on valvoa, että säätiön toiminnassa noudatetaan säätiölakia ja säätiön sääntöjä. PRH:n tekemän selvityksen perusteella säätiön hallinnon järjestäminen ja sisäinen valvonta on laiminlyöty lähes kokonaan. Laiminlyöntien seurauksena säätiölle on aiheutunut 275 650 euron vahinko. Säätiön hallituksen jäsenen on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään huolimattomuudella aiheuttanut säätiölle.

PRH:lla on toissijainen oikeus ajaa vahingonkorvauskannetta omissa nimissään säätiön hyväksi, jos on todennäköistä, ettei säätiö huolehdi vahingonkorvausvaatimuksen toteuttamisesta. Säätiö on ilmoittanut PRH:lle, ettei se aio nostaa kannetta.

Kanneoikeuden vanhentuminen huomioon ottaen kanne vuonna 2016 tehdystä laiminlyönnistä on nostettava vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kanne perustuu vain säätiön hallinnon järjestämisen ja sisäisen valvonnan laiminlyöntiin. PRH ei epäile säätiön entisiä hallituksen jäseniä mistään rikoksesta, eikä heidän epäillä hyötyneen entisen asiamiehen tekemistä epäillyistä kavalluksista.

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)

Yksikön päällikkö Terhi Maijala
puh. 029 509 5300

Lakimies Kati Huovinen
puh. 029 509 5499

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 15.12.2021