Valtiovarainministeriö tiedottaa: Rahanvälitys ja virtuaalivaluuttojen tarjoaminen ovat riskialtteimpia toimialoja

Valtioneuvosto teki 29. huhtikuuta 2021 periaatepäätöksen kansallisesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Suunnitelma koskee vuosia 2021–2023.

Ilmoitusvelvolliset eivät aina selvitä riittävästi asiakkaiden liiketoimien taustoja ja varojen alkuperää rahanpesun estämiseksi. Jansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviossa arvioidaan, että kaikilla toimialoilla on vaikeuksia tunnistaa merkkejä terrorismin rahoittamisesta.

Riskiarviossa tarkastellaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä Suomessa toimialoittain. Toimialajako perustuu rahanpesulain mukaisiin ilmoitusvelvollisten sektoreihin. Jokaiselle sektorille on määritelty yleinen riskitaso asteikolla yhdestä neljään (1=vähäinen riski, 4=erittäin merkittävä riski).

Rahanpesun näkökulmasta riskialtteimpia toimialoja ovat rahanvälittäjät (niin sanotut hawala-toimijat) ja virtuaalivaluutan tarjoajat. Kansainvälisessä rahanvälityksessä riski liittyy etenkin siihen, että rahansiirtoja on vaikea jäljittää ja rahan alkuperää vaikea selvittää.

Terrorismin rahoittamisen näkökulmasta riskialttein toimiala on rahanvälittäjät eli niin sanotut hawala-toimijat, sillä niiden kautta pystyy siirtämään rahaa myös konfliktimaihin.

Kansallisessa toimintasuunnitelmassa esitetään toimia, joilla voidaan pienentää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä.

Toimintasuunnitelman strategisina painopisteinä on

  • lisätä yleistä tietoisuutta rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisesta
  • kehittää tietojenvaihtoa, tilastointia ja kansallista lainsäädäntöä
  • edistää viranomaisten ja ilmoitusvelvollisten käytössä olevien rekisterien ajantasaisuutta ja sisältöä
  • pienentää riskiarvion esiin nostamia merkittävimpiä yksittäisiä riskejä
  • kehittää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen valvonnan ja riskien hallinnan digitalisointia.

Avaa valtiovarainministeriön julkaisema tiedote: Rahanvälitys ja virtuaalivaluuttojen tarjoaminen ovat riskialtteimpia toimialoja.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 30.04.2021