Tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioiden valvonnan ensimmäinen vuosiraportti julkaistu

Tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioita valvova Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on julkaissut ensimmäisen vuosiraporttinsa valvontatoimista.

Vireillä olevat valvontatapaukset koskevat muun muassa sopimukseen perustuvaa oikeuksien luovuttamista, yhteishallinnointiorganisaation toimintaa markkinoilla ja oikeudenhaltijan itsemääräämisoikeuden laajuutta.

Suomessa toimi vuonna 2020 seitsemän tekijänoikeuden tai lähioikeuden yhteishallinnointiorganisaatiota. Niiden täytyy vuosittain toimittaa avoimuusraportti PRH:lle.

PRH:lle yhteishallinnointilaissa asetetun neuvontavelvollisuuden ja hyvien käytäntöjen edistämisen takia PRH valmistelee avoimuusraportteja koskevaa ohjetta.

Tutustu tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin valvonnan vuosiraporttiin 2020 prh.fi-sivuilla.

Lisätiedot:

Petra Sormunen
Lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
puh. 029 509 5327

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.04.2021