PRH:n pääjohtaja Antti Riivari jatkaa Euroopan patenttiviraston EPOn patenttilakikomitean puheenjohtajana

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) pääjohtaja Antti Riivari on valittu uudelleen Euroopan patenttiviraston EPOn patenttilakikomitean (Committee on Patent Law) puheenjohtajaksi. Toimikausi on kolmivuotinen 1.4.2021 lukien.

Patenttilakikomitea on EPO:n hallintoneuvoston alainen elin. Komitean tehtävänä on neuvoa hallintoneuvostoa Euroopan patenttisopimukseen tai sen täytäntöönpanoon liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Komitea käsittelee myös kaikki Euroopan patenttisopimuksen muuttamista koskevat ehdotukset sekä neuvoo hallintoneuvostoa kansainvälistä patenttijärjestelmää koskevissa asioissa, mikäli niillä on kytkentä Euroopan patenttisopimukseen.

"Patenttilakikomitean ydintehtävä on EPO:n sääntelykehikon ylläpito. Jatkuvasti kehittyvät teknologiat, kuten tekoälypohjaiset keksinnöt ja kasvipatentit, haastavat patenttisääntelyn periaatteita. Kansainvälisellä tasolla patenttisääntelyn harmonisointi on ollut pitkään jumissa. Nämä kysymykset ovat lähivuosina komitean asialistalla", Riivari kuvailee.

Lue lisää Euroopan patenttivirastosta ja patenttilakikomiteasta EPOn verkkosivuilta.

Lisätiedot

pääjohtaja Antti Riivari, p. 029 509 5973

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 30.03.2021