Säätiövalvonnan vuosiraportti 2020 julkaistu

Säätiöitä valvova Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on julkaissut raportin vuoden 2020 valvontatoimista. Raportissa kerrotaan keskeisimpien valvontapäätösten sisällöstä ja tuomioistuimissa käsitellyistä tapauksista.

Säätiöiden toimittamat vuosiselvitykset ovat PRH:n säätiövalvonnan perusta. Suurin osa noin 2 700 rekisteröidystä säätiöstä toimitti vuosiselvityksen säätiölaissa määrätyn kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Noin 550 säätiötä ei toimittanut vuosiselvitystä määräajassa.
Voimme lähettää kehotuskirjeen tai asettaa uhkasakon säätiön johdolle, jos säätiö ei korjaa vuosiselvityksen puutteita tai ei toimita vuosiselvitystä lainkaan. Vuonna 2020 lähetettyjen kehotuskirjeiden määrä kasvoi edellisvuodesta. Sen sijaan asetettujen uhkasakkojen määrä väheni.

Lisäksi kehotimme noin 90 säätiötä päivittämään hallitusta koskevat puutteelliset rekisteritietonsa. Kehotuksen saaneista säätiöistä lähes kaikki päivittivät tietonsa. Seuraamme tietonsa päivittämättä jättäneiden säätiöiden tilannetta ja ryhdymme tarvittaessa jatkotoimiin.

Vuonna 2020 teimme 27 valvontapäätöstä. Ne koskivat muun muassa kiellettyjä lähipiiritoimia ja lähipiiritoimien raportointia, huomattavan suuren takautuvan palkkion maksamista hallituksen puheenjohtajalle sekä uskotun miehen toimenpiteiden laiminlyöntiä. Myös säätiöiden toimimattomuuteen ja hallinnon asianmukaiseen järjestämiseen puututtiin useassa päätöksessä.

Tutustu säätiövalvonnan vuosiraporttiin 2020.

Lisätietoa:

Terhi Maijala
Valvonta- ja lakipäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
puh. 029 509 5300

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.03.2021