Kiinasta haetaan eniten tavaramerkkejä Suomeen

Viime vuonna Kiinasta kohdennettiin Suomeen 205 kansainvälistä tavaramerkkirekisteröintiä. Se on lähes 20 prosenttia kaikista noin 1 100 Suomeen kohdennetusta kansainvälisestä tavaramerkistä. Kiina on pitänyt kärkipaikkaa tilastoissa jo monta vuotta.

Kansainvälisiä tavaramerkkien kohdentamisia tuli viime vuonna Suomeen eniten seuraavista maista:

  • 205 Kiinasta
  • 112 Venäjältä
  • 84 USA:sta
  • 83 Ranskasta
  • 81 Saksasta.

Kansainvälisellä rekisteröinnillä tarkoitetaan Madridin pöytäkirjaksi kutsutun sopimuksen mukaista tavaramerkin rekisteröintiä. Järjestelmää hallinnoi Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPO. Kansainvälisessä rekisteröintihakemuksessa nimetään ne jäsenmaat, joissa suojaa halutaan hakea. Rekisteröinti tulee sitten voimaan niissä nimetyissä kohdemaissa, joissa rekisteröinnille ei ole löytynyt kyseisen maan oman lainsäädännön mukaista estettä.

Tutustu maakohtaisiin tilastoihin Suomeen kohdennetuista kansainvälisistä rekisteröinneistä sekä haetuista kansallisista tavaramerkeistä.

Tilastot tavaramerkeistä

PRH julkaisee joka kuukausi tilaston hakemusmääristä ja kerran vuodessa tilaston hakemusten määristä luokittain sekä maittain. Myös suurimmista rekisteröintien haltijoista on oma vuositilasto. Tutustu tavaramerkkitilastoihin.

Mikä on tavaramerkki?

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen valmistamat tavarat ja tuottamat palvelut muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkki toimii siis markkinoilla erottamisvälineenä. Tavaramerkki on tarkoitettu käytettäväksi elinkeinotoiminnassa, mutta tavaramerkin hakijana ja haltijana voi myös olla yksityishenkilö. Lue lisää tavaramerkeistä.

Lisätietoa:
Tuulimarja Myllymäki
Johtava neuvontalakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. ma-pe 029 509 5399

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.03.2021