Tilasto tavaramerkeistä: Koronavuonna ennätysmäärä hakemuksia ja eniten merkkejä haettiin koulutukseen, ajanvietteeseen sekä urheilu- ja kulttuuritoimintaan

PRH:lle jätettiin yhteensä 3 620 kansallista tavaramerkkihakemusta. Määrä on yli 400 hakemusta enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Tavaramerkkiä haettaessa täytyy ilmoittaa, millä tavaroilla tai palveluilla tavaramerkkiä aiotaan käyttää. Tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut jaetaan 45 eri luokkaan.

Suosituimmat luokat pysyivät samoina kuin vuotta aiemmin.

Eniten kansallisia hakemuksia jätettiin palveluluokkaan 41, johon kuuluvat koulutus, ajanviete sekä urheilu- ja kulttuuritoiminnat. Toiseksi suosituin oli luokka 35 eli mainonta, liikkeenjohto, liikkeenjohdon organisointi ja yrityshallinto. Kolmanneksi eniten hakemuksia jätettiin tavaraluokkaan 9, johon kuuluvat muiden muassa tietokoneet, tietokoneohjelmistot sekä multimedia- ja valokuvauslaitteet.

Katso tilasto kansallisten tavaramerkkihakemusten määristä luokittain.

Tutustu tavaroiden ja palvelujen luokitukseen.

Tilastot tavaramerkeistä

PRH julkaisee joka kuukausi tilaston hakemusmääristä sekä kerran vuodessa tilaston hakemusten määristä luokittain sekä maittain. Myös suurimmista kansainvälisten rekisteröintien haltijoista on oma vuositilasto. Tutustu tavaramerkkitilastoihin.

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen valmistamat tavarat ja tuottamat palvelut muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkki toimii siis markkinoilla erottamisvälineenä. Tavaramerkki on tarkoitettu käytettäväksi elinkeinotoiminnassa, mutta tavaramerkin hakijana ja haltijana voi myös olla yksityishenkilö. Lue lisää tavaramerkeistä.

Lisätietoa:
Tuulimarja Myllymäki
Johtava neuvontalakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. ma-pe 029 509 5399

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.02.2021