Tilasto kaupparekisteristä: Koronavuonna käsiteltiin yli 700 000 asiaa

PRH:ssa käsiteltiin viime vuonna 711 537 kaupparekisteriasiaa.

Tilinpäätöksiä on määrällisesti eniten: 265 141. Seuraavaksi eniten on muutosilmoituksia yrityksen ja yhteisön tietoihin: 161 705. Edunsaajailmoituksia tuli PRH:een 128 315.

Kaupparekisterissä on merkittynä yli 600 000 yritystä ja yhteisöä.

Katso tilasto rekisteröidyistä ja käsitellyistä kaupparekisteriasioista.

Kaupparekisterin tilastot

PRH julkaisee seuraavat tilastot:

  • yritysten lukumäärät
  • rekisteröityjen uusien yritysten lukumäärät yritysmuodoittain
  • saapuneet asiat ilmoitustyypeittäin
  • rekisteröidyt ja käsitellyt kaupparekisteriasiat.

Siirry kaupparekisterin tilastoihin.

Mikä on kaupparekisteri?

Kaupparekisteri on virallinen ja julkinen rekisteri yrityksistä. Kaupparekisteriin merkitään yrityksiä koskevia tietoja PRH:n vastaanottamien ilmoitusten, hakemusten ja tiedonantojen perusteella. Yritysten lisäksi kaupparekisterissä ovat myös asunto-osakeyhtiöiden ja asumisoikeusyhdistysten tiedot. Lue lisää kaupparekisteristä.

Lisätietoa:
Jouko Koitto
Johtava lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. ma-pe 050 4521 673

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.02.2021