Pk-yritysten teollis- ja tekijänoikeuksien hyödyntämistä tuetaan 20 miljoonan euron avustusohjelmalla

Pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettu 20 miljoonan euron avustusohjelma, Ideas Powered for Business SME Fund, on käynnistynyt. Ohjelmassa Euroopan unioniin sijoittautuneille pk-yrityksille myönnetään IPR-arvoseteleitä, joiden tarkoituksena on auttaa yrityksiä hyödyntämään teollis- ja tekijänoikeuksia.

Avustusta annetaan pk-yrityksille

Ohjelma on avoin kaikille Euroopan unionin alueelle sijoittautuneille EU:n virallisen määritelmän mukaisille pk-yrityksille. Katso EU:n määritelmä pk-yrityksestä.

Ohjelmassa annetaan korvauksiin perustuvaa taloudellista tukea sekä kansallisten tavaramerkki- ja mallioikeushakemusten että EU:n tavaramerkki- ja yhteisömallihakemusten tekemiseen. Tukea annetaan myös teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalveluihin (IP Scan) jäsenmaissa, joissa palvelu on saatavilla. Suomi ei toistaiseksi kuulu näihin maihin.

Tukea voi saada enintään 1 500 euroa yritystä kohden.

Hakemuksia voi tehdä 11. tammikuuta 2021 alkaen. Hakujaksoja on vuoden 2021 aikana yhteensä viisi.

Ohjelmaan osallistumista koskevat vaatimukset, aikataulu ja muut tiedot ovat saatavilla Ideas Powered for Business -sivustolla.

Lisätietoja avustusohjelmasta

Avustusohjelma on osa Euroopan unionin teollisoikeusviraston EUIPOn Ideas Powered for Business ohjelmaa ja Euroopan komission teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa toimintasuunnitelmaa. Ohjelman toteuttamiseen osallistuvat myös EU:n kansalliset ja alueelliset teollis- ja tekijänoikeusvirastot.

Lue lisää Ideas Powered for Business -ohjelmasta.

Lue lisää Euroopan komission teollis- ja tekijänoikeuksia koskevasta toimintasuunnitelmasta.


Lisätietoja

Tuulimarja Myllymäki
Johtava neuvontalakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5399

Olli Ilmarinen
Kehitysasiantuntija
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
p. 029 509 5236

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 31.12.2020