Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunta tiedottaa: Vuotuisia avoimuusraportteja koskeva suositus

Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunta on 15.1.2020 antanut suosituksen koskien tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioiden vuotuisia avoimuusraportteja.

Neuvottelukunta on katsonut tarpeelliseksi nostaa esiin vuotuisten avoimuusraporttien laatimiseen liittyvät suurimmat haasteet. Nämä liittyvät avoimuusraporttien tilintarkastukseen, direktiivin (2014/26/EU) liitteen terminologiseen tulkinnallisuuteen, ajalliseen ulottuvuuteen, luettavuuteen ja tarkoituksen toteutumiseen.

Neuvottelukunnan suositus pitää sisällään viisi kohtaa. Neuvottelukunta suosittelee tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioita lisäämään avoimuusraportteihin vuosikellon avaamaan tilitysprosessin eri vaiheita, täsmentämään esitettyjä lukuja/tietoja suhteessa tilitysprosessin eri vaiheisiin sekä direktiivin liitteen kohtiin, täsmentämään oikeudenhaltijoille kuuluvien tulojen tilikausia ja tekijänoikeustuloista tehtäviä vähennyksiä.

Valtioneuvoston asettaman neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain (1494/2016) mukaan edistää hyvien käytäntöjen noudattamista ja antaa suosituksia alalla noudatettavista menettelytavoista ja standardeista.

Siirry suositukseen.

Lisätietoja:
Petra Sormunen
Lakimies
Tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioiden valvonta
Patentti- ja rekisterihallitus
p. 029 509 5327

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 17.04.2020