Suomen kaupparekisteritiedot nyt Viron kaupparekisterin käytettävissä

Viron kaupparekisteri on helmikuusta alkaen ottanut vastaan Suomen kaupparekisterin tietoja.

Käytännössä Viron kaupparekisteri voi nyt hakea Suomen kaupparekisteristä esimerkiksi tiedot, joita se tarvitsee suomalaisista osakeyhtiöistä.

Automaattinen tietojenvaihto perustuu sopimukseen, jonka Suomi ja Viro tekivät keväällä 2019. Sopimuksen mukaan maiden kaupparekisterit voivat hakea toistensa tietoja automaattisesti palveluväylän kautta.

Automaattisesti vaihdettuja tietoja saavat käsitellä ne kaupparekisterin henkilöt, joiden tehtäviin käsittely kuuluu. Viranomaiset eivät välitä tietoja eteenpäin.

Seuraavaksi tietojen hakeminen Virosta Suomeen

Seuraavaksi toteutetaan kaupparekisteritietojen liikkumisen mahdollistaminen Suomeen päin.

Tämän jälkeen Viron kaupparekisteritietoja on tarkoituksenmukaista hyödyntää mm. Suomeen tulevien sivuliikkeiden perustamisissa ja yritysten hallituksiin valittujen Viron kansalaisten tietojen vahvistamisessa.

Lisäksi Suomi ottaa huomioon tietojen liikkumisen tarjoamat mahdollisuudet tulevassa kaupparekisterilain uudistuksessa.


Lisätietoja

Lalli Knuutila
Rekisteripäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
p. 040 505 3572

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 13.03.2020