PRH tutki lastenkirjahahmojen fiktiivisen keksinnön

Lastenkirjahahmot Tatu ja Patu ovat monien toimiensa ohessa tunnetusti myös idearikkaita keksijöitä. Nyt heidän keksijätaitonsa ovat tulleet ihan uuteen valoon. Patentti- ja rekisterihallituksen asiantuntijat ovat nimittäin perusteellisten tutkimustensa perusteella todenneet Outolan veljesten keksimän aamutoimiautomaatin täyttävän patentoinnin perusedellytykset.

Tatun ja Patun keksimä aamutoimiautomaatti olisi ratkaisu monen arkiseen ongelmaan. Sillä voidaan sängystä juuri noussut henkilö herättää, syöttää, puhdistaa, riisua yöpuvusta, pukea päivävaatteisiin ja viimeistellä niin, että automaatista ulos tuleva henkilö on kylläinen, puhdas ja valmiina päivän haasteisiin. Aamutoimiautomaatti voi koostua perättäisistä laitteista, jotka suorittavat aamutoimet henkilölle aamutoimiautomaattimoduulin sisällä.

Tatu ja Patu: Oudot kojeet, Otava 2009

Aamutoimiautomaatti valittiin tutkimuksen kohteeksi, koska se on Outolan poikien fanien suosikkikeksintö. Yhteensä he ovat tehneet niitä 37.

Patenttihakemuksen teko oli oivaltava idea

Kirjailijat Aino Havukainen ja Sami Toivonen antoivat PRH:lle mielellään luvan hakea patenttia Tatun ja Patun nimissä patenttitietouden edistämiseksi. Yhteistyöehdotuksia tulee paljon, mutta vain herkullisimpiin niistä he lähtevät mukaan ja silloin aina koko sydämellä.

– Patentoitavuuden tutkiminen oli hauska ja oivaltava idea. Keksiminen on luovan työn elimellinen osa. On kiinnostavaa, että fiktiivistä materiaalia pystyttiin arvioimaan tarkasti tosimaailman kriteerein. Kohtaamisessa on kutkuttavaa tarinallisuutta.

Tavanomaisesta patentinhakuprosessista poikettiin Tatun ja Patun kohdalla vain siinä, että hakemuksen laati Outolan keksijäveljesten puolesta PRH:n tutkijainsinööri Anni Lähdetie. Hän teki myös tarvittavan uutuustutkimuksen ja arvioi keksinnön patentoitavuuden.

Kuvia aamutoimiautomaatin eri laitteista.

– Koska aamutoimiautomaatti koostuu monesta laitteesta, jouduttiin uutuustutkimuksessa käymään läpi useita eri tekniikan aloja. Yllättäen lähes kaikille aamutoimiautomaatin osille löytyi estejulkaisu olemassa olevista oikeista patenttijulkaisuista. Siitä huolimatta aamutoimiautomaatti saattoi olla patentoitavissa, kun patenttihakemus laadittiin kokonaisuutta ajatellen. Yleensä tutkijainsinööri ei voi auttaa hakijoita patenttivaatimusten laatimisessa, mutta Tatun ja Patun kohdalla teimme mielihyvin poikkeuksen, Anni kertoo.

Tatun ja Patun patenttihakemus ja sen käsittelyn eri vaiheet löytyvät täältä.

Patenttikieli voi kuulostaa hiukan omituiselta

Viestinnällistä osaamista vaativa patenttikieli muistuttaa kirjailijoiden mielestä Outolan kieltä. Selitys piillee ilmaisun sukulaisuudessa.

– Tatulla ja Patulla on asioihin ulkopuolinen, analyyttinen lähestymistapa. Heidän käyttämänsä kieli on vähän tärkeilevää ja asioita pieniin osiin pilkkovaa varsinkin silloin, kun he etsivät vastauksia heille haasteellisiin kysymyksiin.

Hakemukseen vaaditun yksinkertaisen musta-valkopiirustuksen tekeminen jäi Sami Toivoselle.

– Se oli kuin olisi mennyt takapuoli edellä puuhun. Piti näin jälkikäteen miettiä, miten Tatu ja Patu olisivat alun perin esittäneet keksinnön yksinkertaistettuna kaaviona.

Hakemusta varten laadittu piirros vs. alkuperäinen kuva aamutoimiautomaatista.

Innovaatiot kumpuavat luovuudesta

Keksijät toimivat tyypillisesti niin, että ensin pitää löytää ongelma, jonka ratkaisu kiinnostaa riittävän suurta ihmisjoukkoa, jotta se kannattaa ratkaista. Sitten yrityksen ja erehdyksen kautta lähdetään etsimään ratkaisua, joka toimii. Tyypillisesti hyviä ideoita on paljon, mutta vain erinomaiset kannattaa toteuttaa. Ja ainoastaan parhaat ja taloudellisesti järkevät lähdetään patentoimaan.

– Keksiminen on myös meidän luovan työmme elimellinen osa. Ideoita syntyy paljon ja vain parhaat niistä valikoituvat ja jalostuvat hahmojemme kautta lukijoiden elämyksiksi. Patentointiasiassa fiktiivisen keksinnön ja todellisen maailman kohtaaminen muodosti hauskan yhteisen leikin. Tuskin liikekumppania aamutoimiautomaatin toteuttajaksi kuitenkaan löytyisi. Tehtävä olisi haasteellinen. Siihen liittyy muun muassa turvallisuustekijöitä, kuten itsensä kolhimisvaara, nauraa Sami Toivonen.

Lisätietoja:
Olli Ilmarinen
kehitysasiantuntija
puh. 029 509 5236
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.03.2020