KHT-tutkinto

HT-tutkinnon suorittanut tilintarkastaja voi erikoistua yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksiin suorittamalla KHT-tutkinnon. KHT-tutkinto palvelee myös muiden suurempien ja kansainvälisten yritysten tilintarkastusta.

KHT-tutkinto järjestetään kerran vuodessa. PRH päättää KHT-tutkinnon ajankohdasta ja paikasta.

Vanhan tutkintojärjestelmän aikana hyväksytysti suoritetut KHT-tutkintojen osasuoritukset säilyvät voimassa viiden vuoden ajan. Puuttuvia tutkintojen osia on mahdollisuus suorittaa PRH:ssa siirtymäaikana 2016-2020.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.06.2019