Tilintarkastusvalvonnalle toimitettavat todistukset

Hyväksymisedellytysten toteutumisen varmistamiseksi uusien tilintarkastajien on toimitettava tilintarkastusvalvonnalle rekisteröintilomakkeen liitteenä

  • oikeusrekisterikeskuksesta saatava todistus, jonka mukaan hakija ei ole konkurssissa, eikä häntä ole määrätty liiketoimintakieltoon,
  • Digi- ja väestötietovirastosta saatava todistus, jonka mukaan hakija ei ole vajaavaltainen, eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole rajoitettu ja eikä hänelle ole määrätty edunvalvojaa
  • oikeuden pöytäkirjanote tilintarkastajan vakuutuksen antamisesta
  • tarvittaessa työtodistus

Yllä mainitut viranomaistodistukset voivat olla korkeintaan kolme kuukautta vanhoja, kun rekisteröidytte.

PRH tarkastaa lisäksi rikos- ja sakkorekisteriotteet hyväksymistä hakevien osalta.

Todistusten toimittamisesta ja muusta tarvittavasta kerrotaan tutkintotulospäätöksessä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 17.12.2020