Tutkintotulokset 2019

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on vahvistanut 9.12.2019 vuoden 2019 tilintarkastajatutkintojen tulokset. PRH hyväksyi 105 henkilön suorituksen HT- ja HTM-tutkinnossa, 49 henkilön KHT-tutkinnossa, 6 henkilön JHT-tutkinnossa sekä 4 henkilön siirtymäkokeessa. Aiemman tutkintojärjestelmän mukaisessa KHT-tutkinnossa PRH hyväksyi yhden henkilön suorituksen.

Erikoistumistutkinnon suorittaneella pitää olla HT-tutkinto suoritettuna, jotta hänet voidaan hyväksyä KHT- tai JHT-tilintarkastajaksi. Jos henkilö suorittaa hyväksytysti vain erikoistumistutkinnon, on suoritus voimassa viisi tutkintovuotta seuraavaa kalenterivuotta.

Tilintarkastajan hyväksymistä hakeneilla henkilöillä on oikeus käyttää tilintarkastajan ammattinimikettä sen jälkeen, kun heitä koskevat tiedot on merkitty PRH:n tilintarkastusvalvonnan pitämään tilintarkastajarekisteriin. Tätä ennen he antavat käräjäoikeudelle tilintarkastajan vakuutuksen.

Tilintarkastajatutkinnon suorittaneet 2019

Lähetämme sähköpostitse tiedon tutkinnon hyväksymisestä niille henkilöille, jotka eivät ole antaneet lupaa julkaista nimeään.

Lähetämme päätökset pisteliitteineen tutkintotuloksista kaikille osallistujille lähiaikoina.

Kutsu uusille tilintarkastajille: Vakuutuksen antaminen ja onnittelutilaisuus

Todistusten toimittaminen tilintarkastusvalvonnalle

Hanna Kattainen

Päällikkö, tilintarkastajien hyväksyminen ja rekisteröinti

Tilintarkastusvalvonta

Patentti- ja rekisterihallitus

puh. 029 509 5859


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 09.12.2019