Tutkintojaosto

Tutkintojaosto laatii tilintarkastajatutkintokokeiden tehtävät ja arvosteluperusteet sekä arvostelee tutkintokokeiden vastaukset. Tutkintojaosto laatii PRH:n tilintarkastusvalvonnalle esityksen tutkintokokeiden arvosteluperusteiden vahvistamisesta, tutkintokokeiden hyväksymispisterajoista sekä vastausten arvostelusta. Jaosto käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita.

Jaoston kokoonpano

Tutkintojaoston jäsenet nimetään tehtävään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Puheenjohtaja

HT-,KHT-tilintarkastaja Pasi Pekkarinen (2018–2020)

Jäsenet

HT-tilintarkastaja Tuula Ossa (2019–2021)

HT-, JHT-tilintarkastaja Minna Ainasvuori (2019–2021)

Päällikkö, tilintarkastajien hyväksyminen ja valvonta, PRH Hanna Kattainen

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.06.2019