Opintojen hyväksyminen ilman vastaavuustodistusta

Tilintarkastusvalvonta voi erityisestä syystä hyväksyä hakijan HT-tai JHT-tutkintoon, vaikka hakijalla ei olisi vastaavuustodistusta. Hakijan hyväksi voidaan lukea opintoja korkeakouluissa Suomessa tai muussa maassa, jos ne laajuudeltaan ja sisällöltään vastaavat TEM:n asetuksen (1442/2015) 2–5 §:ssä tarkoitettuja opintoja. Lue lisää opintovaatimuksista.

Esimerkiksi, jos sinun on vaikea saada vastaavuustodistusta yksittäisistä opintokokonaisuuksista, jotka on suoritettu varsinaisten korkeakouluopintojen jälkeen useassa eri korkeakoulussa, voi tilintarkastusvalvonta päättää opintojen hyväksymisestä. Tällöin opinnoista tulee hakemuksen yhteydessä yleensä esittää opintorekisteriotetta laajempi selvitys (esim. opinto-oppaan kurssikuvaus).Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.06.2019