Käytännön kokemus

HT-tutkinto

HT-tutkintoon osallistumaan hyväksytään hakija, jolla on vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus tilintarkastuksen ja laskentatoimen tehtävistä (ks. myös vaihtoehtoinen tutkintopolku). Myös osa-aikaisesta työstä saatu kokemus luetaan riittäväksi käytännön kokemukseksi, jos se kestoltaan vastaa vähintään kahden vuoden päätoimista työskentelyä kyseisissä tehtävissä.

HT-tutkintoon haettaessa otetaan huomioon käytännön kokemus, joka hakijalle on kertynyt tutkintotilaisuuden ajankohtaan mennessä. Tutkintotilaisuuden ajankohtaan mennessä kokemuksesta voi puuttua enintään 12 kuukautta. Kokemuksen on oltava pääosin viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Käytännön kokemus todennetaan työnantajan antamalla työtodistuksella.

JHT-tutkinto

JHT-tutkintoon ei vaadita julkissektorin opintoja, jos hakijalla on vähintään 1,5 vuoden kokemus julkishallinnon- ja talouden tarkastustehtävistä.

KHT-tutkinto

KHT-tutkintoon ei ole erillistä käytännön kokemuksen vaatimusta.Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.06.2019