Käytännön kokemus

HT-tutkinto

HT-tutkintoon osallistumaan hyväksytään hakija, jolla on vähintään kahden vuoden käytännön kokemus tilintarkastuksen ja laskentatoimen tehtävistä (ks. myös vaihtoehtoinen tutkintopolku).

HT-tutkintoon haettaessa otetaan huomioon käytännön kokemus, joka hakijalle on kertynyt tutkintotilaisuuden ajankohtaan mennessä. Kokemuksen on oltava pääosin viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Käytännön kokemus todennetaan työnantajan antamalla työtodistuksella. Ennen rekisteröitymistä HT-tilintarkastajaksi käytännön kokemusta tulee kuitenkin olla vähintään kolme vuotta.

Osa-aikainen kokemus

Myös osa-aikaisesta työstä saatu kokemus luetaan riittäväksi käytännön kokemukseksi, jos se kestoltaan vastaa vähintään kahden vuoden päätoimista työskentelyä kyseisissä tehtävissä. Osa-aikainen työ muunnetaan vastamaan kokoaikaista työtä. Osa-aikaisen kokemuksen muuntamisessa lasketaan, että kokoaikainen työ vastaa 161,25 tehtyä työtuntia kuukaudessa (21,5 päivää à 7,5 tuntia).

JHT-tutkinto

JHT-tutkintoon ei vaadita julkissektorin opintoja, jos hakijalla on vähintään 1,5 vuoden kokemus julkishallinnon- ja talouden tarkastustehtävistä. Osa-aikainen kokemus lasketaan samalla tavalla kuin yllä.

KHT-tutkinto

KHT-tutkintoon ei ole erillistä käytännön kokemuksen vaatimusta.Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 05.03.2021