Siirtymäkokeen sisältö

Siirtymäkoe sisältää tehtäviä seuraavista aihealueista:

  • kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely ja hyvä kirjanpitotapa
  • tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa
  • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sääntely
  • eri yhteisömuotoja koskeva sääntely
  • tilintarkastukseen liittyvä muu sääntely.

Hakijan tulee suorittaa siirtymäkokeen tehtävistä puolet vapaavalintaisesti. Siirtymäkoe järjestetään suomen ja ruotsin kielellä.

Tutkintojen 2016-2019 koetehtävät arvosteluperusteineen

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 21.01.2020