KHT- ja HTM-tutkintojen sisältö

Tutkintojen 1-osa

KHT- ja HTM-tutkinnon 1-osa sisältää tehtäviä seuraavista aihealueista:

  • kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely ja hyvä kirjanpitotapa
  • tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa
  • sisäinen valvonta ja riskienhallinta
  • eri yhteisömuotoja koskeva sääntely
  • tilintarkastukseen liittyvä muu sääntely.

Tutkintojen 2-osa

KHT- ja HTM-tutkinnon 2-osa sisältää tehtäviä tilintarkastuskertomuksen ja muiden tilintarkastajan lausuntojen tai todistusten laatimisesta sekä näiden edellyttämistä tarkastustoimenpiteistä.

KHT- ja HTM-tutkinnon tehtävät liittyvät hakijan valmiuksiin hoitaa itsenäisesti kirjanpitovelvollista yhteisöä ja säätiötä sekä konsernia koskevia tilintarkastustehtäviä.

KHT-tutkinnon tehtävät liittyvät lisäksi hakijan valmiuksiin hoitaa itsenäisesti vaativia julkisen kaupankäynnin kohteena olevaa yhteisöä ja sen konsernia koskevia tilintarkastustehtäviä.

Tutkintokokeet järjestetään suomen ja ruotsin kielellä.

Vuosien 2016-2019 tutkintojen koetehtävät arvosteluperusteineen

Vuosien 2005-2015 KHT-tutkintojen koetehtävät arvosteluperusteineen

Vuosien 2005-2015 HTM-tutkintojen koetehtävät arvosteluperusteineen

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 21.01.2020