Laaduntarkastusten 2016-2018 päätelmät

Tilintarkastusyhteisön täytyy luoda ja ylläpitää laadunvalvontajärjestelmää, joka auttaa sitä saamaan kohtuullisen varmuuden siitä, että


  • yhteisö ja sen henkilöstö noudattavat ammatillisia standardeja

  • yhteisö ja sen henkilöstö noudattavat sovellettavia säädöksiin ja määräyksiin perustuvia vaatimuksia ja

  • yhteisön ja toimeksiannosta vastuullisten henkilöiden antamat raportit ovat olosuhteisiin nähden asianmukaisia.


PRH teki viiden tilintarkastusyhteisön laaduntarkastuksista päätelmän, jonka mukaan laadunvalvontajärjestelmä antaa kohtuullisen varmuuden ISQC 1 -standardin tavoitteiden toteutumisesta. Näistä viidestä kaksi oli Big4-tilintarkastusyhteisöjä ja kolme muita tilintarkastusyhteisöjä. Vastaavasti PRH teki viiden tilintarkastusyhteisön laaduntarkastuksista päätelmän, jonka mukaan laadunvalvontajärjestelmä ei kaikilta osin anna kohtuullista varmuutta kansainvälisen laadunvalvontastandardin tavoitteiden toteutumisesta. Näistä kaksi oli Big4-tilintarkastusyhteisö ja kolme muita tilintarkastusyhteisöjä.

PRH ottaa tilintarkastusyhteisön laaduntarkastuksessa huomioon yhteisön koon ja PIE-tarkastusten määrän laatiessaan tarkastussuunnitelmaa, havaintoja sekä raporttia. Laaduntarkastukset ja niistä tehtävät päätelmät ovat suhteessa yhteisön liiketoiminnan laajuuteen ja monimutkaisuuteen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 22.03.2022