Laaduntarkastuksen tulosten arviointi

Yhteisölle antamamme laaduntarkastusraportti sisältää päätelmän laadunvalvontajärjestelmästä. Vaihtoehtoisia päätelmiä on ollut vuosina 2016-2018 kaksi:

PRH:n tilintarkastusvalvonnan päätelmä laaduntarkastuksesta on, että yhteisön laadunvalvontajärjestelmä

  • antaa kohtuullisen varmuuden siitä, että Kansainvälisen laadunvalvontastandardi ISQC 1:n tavoitteet toteutuvat tai

  • ei kaikilta osin anna kohtuullista varmuutta siitä, että Kansainvälisen laadunvalvontastandardi ISQC 1:n tavoitteet toteutuisivat.


Laaduntarkastuksen päätelmään vaikuttavat havainnot, joita teemme yhteisön laadunvalvontajärjestelmän rakenteesta ja toimivuudesta. Tutustumme yhteisön toimintaperiaatteisiin ja menettelytapoihin. Perehdymme myös laadunvalvonnassa käytettäviin järjestelmiin ja testaamme niiden toimivuutta yhteisötasolla tehtävin yksittäisin tarkastustoimin. Arvioimme järjestelmän toimivuutta myös yhteisössä toimivien tilintarkastajien henkilökohtaisissa laaduntarkastuksissa tekemiemme havaintojen pohjalta.

Tekemämme havainnot yhteisössä työskentelevien tilintarkastajien henkilökohtaisissa laaduntarkastuksissa vaikuttavat yhteisön laadunvalvontajärjestelmän kokonaisarviointiin, kun

  • havainnot ovat toistuvia tai

  • havainnot ovat muutoin sen luonteisia, että ne voivat osoittaa puutteita toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen rakenteessa tai niiden noudattamisessa.


Esimerkiksi yhteisössä toimivien tilintarkastajien antamat virheelliset tilintarkastuskertomukset sekä riippumattomuuteen liittyvät seikat voivat osoittaa, että laadunvalvontajärjestelmä ei pysty varmistamaan riittävästi järjestelmälle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Yksittäisten laatupoikkeamien vaikutus päätelmään arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 22.03.2022