Laaduntarkastuksen eteneminen käytännössä


Teemme laaduntarkastuksia tilintarkastusyhteisöille.

Yhteisön laadunvalvontajärjestelmän tarkastus etenee kulkukaavion mukaan:

  • PRH:n päätös – yhteisön laaduntarkastus käynnistyy PRH:n antamalla päätöksellä.

  • Aineistot PRH:lle – yhteisö toimittaa pyydetyt laadunvalvontajärjestelmään liittyvät dokumentit ja materiaalit PRH:lle ja laadunvarmistuksen asiantuntijat tutustuvat aineistoon.

  • Tarkastuskäynti – yhteisön tarkastuskäynnin yhteydessä laadunvarmistuksen asiantuntijat käyvät läpi materiaalia, haastattelevat yhteisön edustajia ja suorittavat laadunvalvontajärjestelmälle erilaisia testauksia.

  • Havaintomuistio – osana kuulemismenettelyä PRH antaa yhteisölle kommentoitavaksi muistion tarkastuksen aikana tehdyistä havainnoista.

  • Yhteisön kommentit – PRH käy läpi yhteisön antamat kommentit ja arvioi niiden vaikutuksen laaduntarkastuksen havaintoihin ja päätelmiin.

  • Päätös ja raportti – PRH antaa yhteisölle päätöksen ja raportin.


Kuva 1: Laaduntarkastuksen eteneminen käytännössäYhteisölle antamamme päätös laaduntarkastuksesta ja sen liitteenä oleva laaduntarkastusraportti ovat julkisia asiakirjoja. Noudatamme asiakirjojen käsittelyssä lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 22.03.2022