Tutkinta-asioiden määrät

Vuoden 2020 alussa tilintarkastusvalvonnassa oli avoinna 51 tutkinta-asiaa ja vuoden 2020 aikana käsiteltäväksi tuli 31 uutta tutkinta-asiaa. Tutkinta-asioista 35 ratkaistiin siten, ettei asiaa viety tilintarkastuslautakunnan ratkaistavaksi, koska saadun selvityksen mukaan ei ollut syytä epäillä tilintarkastajan toimineen tilintarkastuslain vastaisesti eikä esittää tilintarkastuslain mukaisten seuraamusten määräämistä. Tilintarkastuslautakunnan käsiteltäväksi vietiin kaikkiaan 14 tutkinta-asiaa. Vuoden 2020 päättyessä tilintarkastusvalvonnassa oli vireillä 33 tutkinta-asiaa.

Taulukossa on kuvattu tutkinta-asioiden määrät ja lähteet vuosina 2019 ja 2020. Yhdessä tutkinta-asiassa voi olla osallisena useampi henkilötilintarkastaja tai henkilötilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisö.

Tutkinta-asian lähde Avoimet tutkinta-asiat vuoden alussa Uudet tutkinta-asiat vuoden aikana Käsitelty TILAssa vuoden aikanaKäsitelty TIVAssa vuoden aikanaAvoimet tutkinta-asiat vuoden lopussa
Kantelu 2020 (2019) 43 (44) 28 (37) 13 (12)29 (26)31 (43)
Laaduntarkastus 2020 (2019) 6 (17) 0 (14)1 (23)4 (2)1 (6)
Oma-aloitteinen 2020 (2019)2 (6) 3 (1)0 (2)2 (3)1 (2)
Yhteensä 2020 (2019) 51 (67)31 (52)14 (37)35 (31)33 (51)

Seuraavilla sivuilla käsitellään tilintarkastuslautakunnan ja tilintarkastusvalvonnan ratkaisukäytäntöä päätetyissä ja ratkaistuissa tutkinta-asioissa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.03.2021