Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastajien rahanpesulain noudattamisen valvonta vuonna 2021

Nykyinen laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017, rahanpesulaki) tuli voimaan 3.7.2017. Rahanpesulain 7 luvun 1 §:n mukaan Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) valvoo tilintarkastajien osalta rahanpesulain noudattamista.

PRH:n tehtävät

PRH:n rahanpesulain mukaisiin tehtäviin kuuluu tilintarkastajien ohjaus ja neuvonta, sekä sen tarkastaminen, että tilintarkastusyhteisöt ja yksin toimivat tilintarkastajat noudattavat rahanpesulain velvoitteita. Tarkastukset kohdennetaan riskiperusteisesti sekä PRH:n oman arvion että ulkopuolelta tulevan vihjetiedon perusteella.

PRH on mukana myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansallisessa viranomaisyhteistyöryhmässä sekä sen alaisessa rahanpesulain valvojien alatyöryhmässä.

PRH:n rahanpesutarkastukset

PRH kohdisti vuonna 2021 kaikkiaan kymmenen täysimittaista rahanpesutarkastusta eri kokoisiin tilintarkastusyhteisöihin sekä yksin toimiviin tilintarkastajiin. Tarkastukset toteutettiin yhtä tarkastusta lukuun ottamatta etänä. Jokaisesta tarkastuksesta laaditaan tarkastuskertomus, jossa annetaan valvottaville ohjeistusta ja neuvontaa rahanpesulain noudattamisesta, ja mikäli tarkastuksella havaitaan puutteita lain noudattamisessa, määräaika puutteiden korjaamiselle. Mikäli havaittuja puutteita ei korjata annetun määräajan ja mahdollisen lisäajan puitteissa, PRH harkitsee rahanpesulain 8 luvun mukaisen hallinnollisen seuraamuksen määräämisprosessin käynnistämistä.

Vuonna 2021 PRH kiinnitti tarkastuksissa erityistä huomiota rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvioiden sisältöön. Tarkastustulosten perusteella riskiarvioprosessi on alkanut vakiintua valvottavissa, mutta riskiarviot ovat monissa tapauksissa edelleen liian yleisluonteisia, ja niissä keskitytään liikaa valvottavan omien riskien arvioimisen sijaan yleisemmin toimialan riskeihin.

PRH:n toimintaohjeet tilintarkastajille

PRH julkaisi syksyllä 2021 nettisivuillaan kattavat toimintaohjeet tilintarkastajille rahanpesulain eri velvoitteiden noudattamisesta. Ohjetta päivitetään jatkossa aina tarpeen mukaan, todennäköisesti useamman kerran vuodessa. Ensimmäinen päivitys on tarkoitus toteuttaa alkuvuodesta 2022.

PRH.fi -nettisivuillaan julkaisun ohella toimintaohjeet lähetettiin sähköpostitse kaikille tilintarkastajille, joiden sähköpostiosoite oli PRH:n tiedossa lokakuussa 2021. Ohje tavoitti tilintarkastajat kattavasti, ja PRH sai runsaasti palautetta ohjeen sisällöstä sekä hyviä ehdotuksia sen edelleen kehittämiseksi palvelemaan entistä paremmin tilintarkastajien tarpeita.

PRH:n muu toiminta

PRH pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan ja kouluttamaan tilintarkastajia rahanpesulain velvoitteista. Vuonna 2021 PRH:n asiantuntija piti kahdessa eri Suomen Tilintarkastajat ry:n koulutustilaisuudessa rahanpesulakia koskevan esityksen.

PRH:n ja muiden organisaatioiden yhteistyö

PRH tekee tiivistä yhteistyötä muiden Suomen rahanpesulakia valvovien viranomaisten kanssa erilaisissa kansallisissa ja ylikansallisissa työryhmissä, ja myös päivittäisen valvontatyön ohessa epävirallisemminkin.

Yhteistyö Suomen Tilintarkastajat ry:n kanssa rahanpesulakiin liittyvissä asioissa lähti hyvin liikkeelle vuonna 2021, ja keskusteluyhteys on toimiva. PRH ja Suomen Tilintarkastajat ry vaihtavat näkemyksiään erilaisista ongelmatilanteista sekä tulkinnoista hyvässä hengessä molempien hyödyksi.

Tutustu Rahanpesulain velvoitteet tilintarkastajille -ohjeeseen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 07.03.2022