Tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvonta

Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksia tekevät tilintarkastusyhteisöt ja niiden laadunvalvontajärjestelmät ovat arvioinnin ja testauksen kohteena kolmen vuoden välein.

Kolmivuotiskauden päätyttyä julkaisemme raportin yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksia tekevien tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmien arvioinnista ja testauksesta. Muita tilintarkastusyhteisöjä valvomme niiden toiminnan laajuus ja monimutkaisuus huomioon ottaen.

Vuonna 2019 laaduntarkastukseen määräsimme neljä tilintarkastusyhteisöä laadunvalvontajärjestelmineen. Näistä yhden tarkastus peruuntui ja kolmesta muusta laaduntarkastuksesta ei toistaiseksi ole annettu päätöksiä. Lisäksi vuoden 2019 aikana annettiin päätös kolmelle vuonna 2018 ja yhdelle vuonna 2017 laaduntarkastukseen määrätylle tilintarkastusyhteisölle. Yhden vuonna 2016 määrätystä tilintarkastusyhteisön laaduntarkastuksesta annettu päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Vuosina 2016–2019 laadunvalvontajärjestelmän laaduntarkastukseen määrätyt yhteisöt

Laaduntarkastukseen määrätyt yhteisöt vuonna 2016

Idman Vilén Grant Thornton Oy
Ernst & Young Oy
PricewaterhouseCoopers Oy

Laaduntarkastukseen määrätyt yhteisöt vuonna 2017   

BDO Oy
DHS Oy Audit Partners
Moore Stephens Rewinet Oy
Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy

Laaduntarkastukseen määrätyt yhteisöt vuonna 2018   

Deloitte Oy
KPMG Oy Ab
Oy Soinio & Co

Laaduntarkastukseen määrätyt yhteisöt vuonna 2019   

Auditus Tilintarkastus Oy (nyk. Optilex Oy)
Ernst & Young Oy
Idman Vilén Grant Thornton Oy
PricewaterhouseCoopers Oy

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 12.05.2020