Tilintarkastajien ja toimeksiantojen valinnat

Laaduntarkastusten yhtenä tavoitteena oli yksittäisten tilintarkastajien työn laadun arvioinnin lisäksi kerätä tietoa siitä, minkälaisia toimenpiteitä erilaisten ja erikokoisten toimeksiantojen tilintarkastuksessa tehdään ja miten tilintarkastusstandardeja noudatetaan.

Tilintarkastajien laaduntarkastuksissa kävimme 3.3.2020 mennessä läpi 150 tilintarkastustoimeksiantoa ja 18 toimeksiannon läpikäynti on kesken.

Läpikäydyt toimeksiannot koskivat eri toimialoilla tai julkishallinnossa toimivia yhteisöjä. Toimeksiantojen koot vaihtelivat mikroyrityksistä suuryrityksiin ja PIE-yhtiöihin sekä erikokoisiin julkishallinnon toimijoihin.

Seuraavassa taulukossa on esitetty läpikäydyt toimeksiannot jaoteltuna tilintarkastuksen kohteena olevan yhteisön koon mukaan (kirjanpitolain määrittelemät kokoluokat).

Tilintarkastusyhteisöjen koko


Vuoden 2019 laaduntarkastukseen määrätyistä 175 tilintarkastajasta on toiminut PIE-tilintarkastusyhteisöissä 79 tilintarkastajaa ja 96 tilintarkastajaa on toiminut yksin tai muissa tilintarkastusyhteisöissä.

Laaduntarkastuksessa olleiden tilintarkastajien määräTulostettava versio
Viimeksi päivitetty 12.05.2020