Muita huomioita

PRH:n tilintarkastusvalvonta on havainnut laaduntarkastuksissaan, että tilintarkastajien tarkastusvaliokunnille tai hallitukselle antamissa lisäraporteissa on vielä kehitettävää. Tarkastusvaliokunnille suunnatussa kyselyssä on myös käynyt ilmi, etteivät kaikki tarkastusvaliokunnat olleet saaneet raporttia ajoissa käsiteltäväkseen.

Suosittelemme listayhtiöiden, pankkien ja vakuutusyhtiöiden tilintarkastajia kiinnittämään huomiota siihen, että tilintarkastajan lisäraportti täyttää EU-asetuksen vaatimukset ja että se toimitetaan oikea-aikaisesti tarkastusvaliokunnalle tai hallitukselle.

Tilintarkastajan raportoinnin tulee olla selkeää ja otsikoitu siten, että raportin saaja voi todeta raportin luonteen. Tilintarkastajan tulee esittää säädetyt asiat lisäraportilla ja raportin tulee olla allekirjoitettu ja päivätty. Raportoiminen soveltuvin osin muussa kuin säädetyssä muodossa ei ole riittävää.

Vaatimus tilintarkastajan lisäraportista perustuu EU:n asetukseen 537/2014.

Asetuksen mukaan PIE-yhteisöjen lakisääteisen tilintarkastuksen suorittavan tilintarkastajan on esitettävä tarkastusvaliokunnalle tai hallitukselle kirjallinen lisäraportti. Lisäraportissa on selitettävä suoritetun lakisääteisen tilintarkastuksen tulokset ja sen on sisällettävä vähintään asetuksen 11 artiklan mukaiset seikat.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.09.2021