Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus oli laaduntarkastuksen toisena painopistealueena niissä toimeksiannoissa, joissa vaihto-omaisuuden arvo oli olennainen. Tilintarkastajan tavoitteena vaihto-omaisuuden tarkastuksessa on käsityksen muodostaminen yhtiön vaihto-omaisuudesta ja siihen liittyvistä prosesseista.

Tilintarkastajan on hankittava evidenssiä vaihto-omaisuuden olemassaolosta, täydellisyydestä ja arvostuksesta. Olemassaolosta ja täydellisyydestä hankitaan tilintarkastusevidenssiä ensisijaisesti osallistumalla inventaariin ja suorittamalla tarkastuslaskentoja. Vaihto-omaisuuden arvostuksen tarkastuksessa on yleensä välttämätöntä tarkastaa ostolaskuja nimikekohtaisesti. Tarkastetut nimikkeet sekä tarkastuslaskennoissa että arvostuksen tarkastuksessa täytyy yksilöidä riittävällä tarkkuudella tilintarkastusdokumentaatiossa.

Inventointiin on mahdollista osallistua käytännön syistä muuna ajankohtana kuin tilinpäätöspäivänä. Tilintarkastajan on tällöin hankittava evidenssiä siitä, onko inventointiajankohdan ja lopullisen vaihto-omaisuusluettelon ajankohdan välillä tapahtuneet vaihto-omaisuusmäärien muutokset kirjattu asianmukaisesti. Tämä voi tapahtua esimerkiksi vertaamalla ja täsmäyttämällä tarkastushetken mukaiset saldotiedot tilikauden lopun saldotietoihin ja suorittamalla aineistotarkastustoimenpiteitä ajankohtien välisen ajan kattamiseksi.

Vaihto-omaisuutta koskevat useat havainnot liittyivät tänä vuonna siihen, ettei olemassaoloon ja/tai arvostukseen oltu kohdistettu lainkaan tilintarkastustoimenpiteitä tai tehty työ ei ollut todennettavissa.

Esimerkkejä havainnoista

  • Tilintarkastaja ei ole osallistunut varaston inventointiin, eikä hän ole suorittanut vaihtoehtoisia tarkastustoimenpiteitä. Tilintarkastaja ei ole tarkastanut varaston arvostusta. Täten tilintarkastaja ei ole saanut riittävää evidenssiä vaihto-omaisuuden olemassaolosta ja arvostuksesta tilinpäätöshetkellä.
  • Vaihto-omaisuuden arvo (1,7 miljoonaa euroa) ylittää tilintarkastajan määrittämän kokonaisolennaisuuden yli 33-kertaisesti. Tilintarkastaja on inventoinut tuotteita kesäkuussa, mutta saldoja ei ole täsmäytetty tilinpäätöshetkeen, joten jää epävarmuutta vaihto-omaisuuden olemassaolosta saadun evidenssin määrästä. Dokumentaatio ei myöskään sisällä yksityiskohtaista tietoa inventoiduista tuotteista tai määristä. Lisäksi jää epävarmuutta varaston arvostuksen tarkastuksesta ja sen kattavuudesta.
  • Vaihto-omaisuuden arvo (961 tuhatta euroa) ylittää 32-kertaisesti kokonaisolennaisuuden. Vaihto-omaisuuden tarkastuksessa olemassaolosta saadun evidenssin määrää ei voi arvioida dokumentaation perusteella. Tilintarkastaja ei ole tarkastanut vaihto-omaisuuden arvostusta.
  • Vaihto-omaisuus (2,1 miljoonaa euroa) ylittää 60-kertaisesti tilintarkastajan määrittämän kokonaisolennaisuuden ja on 63,6 % taseen loppusummasta. Vaihto-omaisuuden olemassaolon ja arvostuksen tarkastus ei ole todennettavissa.
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 24.09.2021