Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastuskertomukset ja tilintarkastajan allekirjoittamien dokumenttien ristiriitaisuus

Pääsääntöisesti tilintarkastajan antama virheellinen lausunto on johtanut siihen, että laaduntarkastuksen tulokseksi on annettu hylätty. Tilintarkastuskertomus on ainoa julkinen asiakirja, jonka tilintarkastaja antaa, joten on tärkeää, että siinä olevat tiedot ovat luotettavia. Mikäli tilintarkastajan virheellinen menettely tilintarkastuksessa liittyy julkiseksi tulevaan tilintarkastuskertomukseen, voi se aiheuttaa haittaa ja mahdollisesti vahinkoa tilinpäätöksen käyttäjälle.

Tilintarkastajan antamien lausuntojen virheellisyyksien lisäksi tilintarkastuskertomuksissa havaittiin muitakin puutteita. Tilintarkastaja on saattanut havaita esimerkiksi osakeyhtiölain vastaisen lainan, mutta ei ole raportoinut asiasta tilintarkastuskertomuksessa. Yleisemminkin, tilintarkastusdokumentaatiosta ei aina selvinnyt perusteet, miksi tilintarkastaja oli tehnyt jonkin mukautuksen. Toisaalta mukautuksen tekemättä jättämiseen johtaneita arvioita ei myöskään aina oltu riittävästi perusteltu.

Useammassa tilintarkastuskansiossa ei oltu dokumentoitu tilintarkastajan valintaa. Tilintarkastajaa ei aina tarvitse osakeyhtiölain 7:4 § perusteella valita vuosittain, mutta jokaisen vuoden tilintarkastusdokumentaatiosta olisi hyvä pystyä todentamaan, milloin valinta on tehty ja mikä valinta oli. Suoritetuissa laaduntarkastuksissa tuli vastaan tapauksia, joissa tilinpäätösmerkintä oli allekirjoitettu henkilönä, mutta tilintarkastuskertomus annettu yhteisön nimissä. Tilintarkastaja oli myös saattanut antaa tilintarkastuskertomuksen yhteisön nimissä, vaikka hänet oli valittu tilintarkastajaksi henkilönä.

Esimerkkejä havainnoista

  • Tilintarkastajan dokumentaatio ei sisällä perusteluja, miksi hän ei ole antanut huomautusta tilintarkastuskertomuksessa OYL 13.1 §:n vastaisesta toiminnasta. Tilintarkastajan dokumentaatiosta ei käy ilmi, miten tilintarkastajan on arvioinut johdon toimintaa OYL 13:4 §:n perusteella.
  • Epäselväksi jää, mihin pyyntöön perustuen tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan lausunut tilinpäätöksen vahvistamisesta, hallituksen varojenjakoesityksestä ja vastuuvapauden myöntämisestä.
  • Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen tilintarkastusyhteisön nimissä, vaikka tilintarkastaja on valittu tilintarkastajaksi henkilökohtaisesti. Lisäksi tilintarkastuskertomuksessa on mainittu toimitusjohtajan velvollisuudet, vaikka yhtiöllä ei ole toimitusjohtajaa.
  • Jää epävarmuutta, onko tilintarkastaja antanut tilintarkastuskertomuksen ilman asianmukaista valintaa tilintarkastajaksi.
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 24.09.2021