Tilinpäätöksen (ja toimintakertomuksen) tarkastus

Tilintarkastajan on arvioitava, ovatko tilinpäätöksen esittämistapa, rakenne ja sisältö asianmukaiset. Tilintarkastajan tulee varmistua siitä, että tilinpäätös on johdettu kirjanpidosta, tarkastaa siinä esitetyt vertailutiedot ja arvioida liitetietojen täydellisyyttä.

Teimme vuoden aikana muun muassa havaintoja siitä, että tilinpäätösten täsmäyttämistä kirjanpitoon ei oltu suoritettu niin, että se olisi todennettavissa. Työpaperipohjan valintaruudun "ei havaintoja" valitseminen toteaa työn johtopäätöksen, mutta ei riitä varsinaisen työn dokumentoimiseen. Lähtökohtaisesti tilintarkastuskansiosta tulisi löytyä allekirjoitettua tilinpäätöstä vastaava tilinpäätösversio, josta käy ilmi kaikki ne luvut tai tiedot, jotka tilintarkastaja on täsmäyttänyt tai tarkastanut.

Havaintoja tuli myös siitä, että tilinpäätös tai toimintakertomus ei sisältänyt kaikkia tietoja, joita niiden lain tai määräysten mukaan tulisi sisältää. Huomioitavaa on erityisesti se, että olennaisuutta ei aina voida soveltaa näissä vaatimuksissa vaan tiedot tulee lisätä tilinpäätökseen tai toimintakertomukseen, mikäli ne soveltuvat.

Esimerkkejä havainnoista

  • Tilinpäätöksen täsmäyttäminen kirjanpitoon sekä vertailutietojen ja liitetietojen tarkastaminen eivät ole kaikilta osin todennettavissa. Konsernitilinpäätöksen tarkastaminen ei ole todennettavissa.
  • Tilinpäätös ei ole tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukainen. Tilinpäätöksen viimeisestä versiosta jää epävarmuutta. Tilinpäätöksen johtaminen kirjanpidosta sekä liitetietojen ja vertailutietojen tarkastaminen eivät ole todennettavissa.
  • Tilinpäätöksen liitetiedoissa ei ole mainittu tilintarkastuspalkkioita ja tilintarkastajan muita palkkioita kuten säännökset edellyttävät.
  • Epävarmuutta jää siitä, onko tilintarkastaja riittävästi varmistunut toimintakertomuksen täydellisyydestä. Toimintakertomuksessa ei ole esitetty tietoja rahalainoista lähipiiriin kuuluville, vaikka niiden määrä ylittää 20 tuhatta euroa.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.09.2021