Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Myyntisaamiset

Toimeksiannoissa, joissa vaihto-omaisuuden arvo ei ollut olennainen, valittiin toiseksi painopistealueeksi lähtökohtaisesti myyntisaamiset.

Tilintarkastajan tulisi hankkia tilintarkastusevidenssiä erityisesti myyntisaamisten täydellisyydestä, olemassaolosta ja arvostuksesta. Täydellisyys varmennetaan lähtökohtaisesti myyntireskontran täsmäyttämisellä pääkirjaan. Myös muihin tilinpäätöskannanottoihin suoritetut tarkastustoimenpiteet antavat usein lisäevidenssiä myyntisaamisten täydellisyyteen. Olemassaolo varmennetaan tyypillisesti ulkopuolisin vahvistuksin tai tarkastamalla tilinpäätöshetkellä avoinna olevien myyntisaamisten suorituksia pankkitililtä.

Arvostuksen osalta tärkeää on tarkastaa myyntisaamisten ikäjakaumaa ja mahdollisesti tiedossa olevia asiakkaiden maksuvaikeuksia tai muita esimerkiksi pöytäkirjoista saatuja tietoja, jotka voivat vaikuttaa siihen, tullaanko myyntisaamisista saamaan suoritus. Hyvityslaskutarkastuksella saadaan myös tilintarkastusevidenssiä myyntisaamisten arvostukseen.

Tehdyt havainnot liittyivät pääasiassa siihen, että riittäviä toimenpiteitä ei ole suoritettu tai toimenpiteet eivät ole todennettavissa. Monesti olemassaoloa on pyritty tarkastamaan vertaamalla pääkirjan transaktioita myyntilaskuihin. Koska molemmat dokumentit ovat yhtiön sisäisiä, ei sillä lähtökohtaisesti saada tilintarkastusevidenssiä myyntisaamisten olemassaolosta. Myyntisaamisten olemassaolosta ei pysty varmistumaan myöskään sillä, että myyntisaaminen on poistunut myöhemmältä ajankohdalta olevalta reskontralistaukselta, mikäli raportin toimivuutta ei ole erikseen testattu.

Esimerkkejä havainnoista

  • Myyntisaamiset (471 tuhatta euroa) ylittää tarkastuksessa käytetyn kokonaisolennaisuuden (52 tuhatta euroa) yli 9-kertaisesti ja on noin 30 % taseen loppusummasta. Tilintarkastuskansiosta ei löytynyt viitteitä, että erälle olisi suoritettu tilintarkastustoimenpiteitä.
  • Myyntisaamiset (195 tuhatta euroa) ylittää tarkastukselle määritellyn kokonaisolennaisuuden (20 tuhatta euroa) yli yhdeksänkertaisesti ja on noin 25 % taseen loppusummasta. Tilintarkastaja ei toimenpiteillään (kirjanpidon myyntilistojen täsmäytys myyntilaskuihin) ole saanut riittävästi tarkoituksenmukaista evidenssiä myyntisaamisten olemassaolosta.
  • Myyntisaamiset (3 miljoonaa euroa) ylittävät tarkastuksessa käytetyn kokonaisolennaisuuden (111 tuhatta euroa) yli 27-kertaisesti ja ne ovat noin 13,7 % taseen loppusummasta. Myyntisaamisten olemassaolon tarkastus ei ole todennettavissa.
  • Myyntisaamiset (2,5 miljoonaa euroa) ylittää 41-kertaisesti tilintarkastajan määrittämän kokonaisolennaisuuden ja on 61 % taseen loppusummasta. Dokumentaation perusteella tilintarkastajan myyntisaamisten olemassaoloon kohdistamat tarkastustoimenpiteet ovat suppeita. Lisäksi myyntisaamisissa on tilinpäätöshetkellä avoinna olennainen määrä yli vuoden vanhoja saamisia, ja merkittävä osa tilinpäätöshetken myyntisaamisista on edelleen avoinna viisi kuukautta myöhemmin. Tilintarkastaja ei ole dokumentoinut arviotaan saamisten alaskirjaustarpeesta.
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 24.09.2021