Toteutetut valvontatoimet ja määrätyt seuraamukset

Vuoden 2020 aikana ei ollut erityisiä valvontatoimia eikä määrätty seuraamuksia.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.09.2021