Tilintarkastajien hyväksyminen

PRH:n tilintarkastusvalvonta järjesti vuonna 2021 tilintarkastuslain mukaiset tilintarkastajatutkinnot.

PRH:n asettama tutkintojaosto jatkoi toimintaansa. Jaoston puheenjohtajana toimi HT, KHT Aleksi Martamo. Jäseninä toimivat HT, JHT Minna Ainasvuori, HT Tuula Ossa sekä PRH:n tilintarkastajien hyväksymisasioista vastaava tiimiesimies Hanna Kattainen.

Tutkintojaosto laati tutkintotehtävät, arvosteli kokelaiden vastaukset sekä laati tilintarkastusvalvonnalle esityksen tutkintotehtävien arvosteluperusteiksi, tutkintojen hyväksymispisterajoiksi ja kunkin kokelaan pisteiksi. Tutkintojaosto laati tilintarkastusvalvonnalle esityksen kokelaiden suorituksen arvostelusta. Tutkintotehtävät ja arvosteluperusteet julkaistiin PRH:n verkkosivuilla. Tutkintojaosto käytti apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita.

Tutkintoihin tuli yhteensä 464 ilmoittautumista. HT-tutkintoon ilmoittautui 260, KHT-tutkintoon 188 ja JHT-tutkintoon 16 henkilöä.

Tutkintoilmoittautumiset vuosina 2020-2021

Tutkintoilmoittautumiset
2021 2020
HT-tutkinto 260
207
KHT-tutkinto 188 174
JHT-tutkinto 16 14
Yhteensä 464 409

PRH:n tilintarkastusvalvonta järjesti tilintarkastajatutkinnot elo- ja syyskuussa 2021 kahtena eri viikonloppuna Helsingissä. Koronatilanteen takia tilaisuudet järjestettiin erityisjärjestelyin, jotta tutkintoihin osallistuminen oli turvallista. Tutkinnot järjestettiin poikkeuksellisesti samaan aikaan kahdessa eri paikassa. Yhteensä eri tutkintoihin osallistui 364 kokelasta. Suuri osa kokelaista osallistui HT-perustutkinnon lisäksi KHT-erikoistumistutkintoon.

9.12.2021 PRH:n tilintarkastusvalvonta hyväksyi 115 henkilön suorituksen HT-tutkinnossa, 68 henkilön KHT-tutkinnossa ja 7 henkilön JHT-tutkinnossa.
Vuoden 2020 tutkintoarvosteluihin kohdistuvia oikaisuvaatimuksia käsiteltiin viime vuoden aikana yhteensä 19 (edellisenä vuonna 13 oikaisuvaatimusta). Kahden (vuonna 2020: 1) oikaisuvaatimuksen perusteella tilintarkastusvalvonta teki itseoikaisun, jonka johdosta kokelaan suoritus tutkinnossa hyväksyttiin vuoden 2021 puolella.

Tutkintoihin osallistuneet ja hyväksytyt:
TutkintoOsallistuneet Hyväksytyt
HT-tutkinto219 115
KHT-tutkinto134 68
JHT-tutkinto11 7
Yhteensä364 190
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.03.2022