Muut lakisääteiset tehtävät

PRH:n tilintarkastusvalvonta käsitteli tilintarkastuslain 2 luvun 9 §:n nojalla sille annetut yhteisöjen ja säätiöiden selvitykset tilintarkastajan erottamisesta kesken toimikauden ja tilintarkastajien antamat selvitykset eroamisesta tilintarkastajan tehtävästä kesken toimikauden. Selvityksiä saatiin 82.

PRH:n tilintarkastusvalvonta käsitteli 4 (vuonna 2020: 2) tilintarkastuslain 2 luvun 8 §:n nojalla tehtyä ilmoitusta siitä, ettei yhteisöllä ollut säännösten edellyttämää, kelpoisuusvaatimukset täyttävää tilintarkastajaa. Ilmoitukset johtivat yhdessä tapauksessa tilintarkastajan määräämiseen yhteisölle.

EU:n tilintarkastusasetuksen mukaan tilintarkastusvalvonta voi myöntää poikkeuksia muiden palkkioiden kuin tilintarkastuspalkkioiden enimmäismääriin (artikla 4.2). PRH sai kuusi hakemusta luvan myöntämisestä palkkiokaton ylittämisestä erityisillä syillä. Tilintarkastusvalvonta hyväksyi hakemukset päätöksissä määritellyillä edellytyksillä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.03.2022