Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Kertomus PRH:n tilintarkastusvalvonnan toiminnasta

PRH:n tilintarkastusvalvonnan tehtävistä säädetään tilintarkastuslain (1141/2015) 7 luvun 1-3 §:ssä sekä EU:n PIE-asetuksessa. Tilintarkastusvalvonnan keskeisiä tehtäviä ovat tilintarkastajien hyväksymiseen, rekisteröintiin, toiminnan valvontaan sekä yleiseen ohjaukseen ja kehittämiseen liittyvät tehtävät.

Tilintarkastusvalvonta toimii osana PRH:ta yritysten toimintaedellytysten edistämiseksi. Tilintarkastusvalvonta edistää toiminnallaan luottamusta tilintarkastukseen ja tilinpäätösinformaatioon. Tilintarkastusvalvonnan toiminta perustuu oikeusvarmuuteen, ennakoitavuuteen, objektiivisuuteen ja asianosaisten yhdenvertaisuuteen.

Tilintarkastusvalvonta on aktiivisesti kehittänyt toimintaansa saamiensa palautteiden ja kokemustensa perusteella. Avoimuutta ja vuoropuhelua valvojan ja valvottavien välillä on lisätty erityisesti laaduntarkastuksissa. On tärkeää, että tilintarkastajat tietävät, mitä tilintarkastusvalvonta tekee ja millä perusteilla. Tilintarkastusvalvonta on kehittänyt päätösten ymmärrettävyyttä ja ohjaavuutta perustelemalla päätökset aiempaa yksityiskohtaisemmin. Työ käsittelyaikojen lyhentämiseksi etenee. Ensimmäiset kokemukset uusista toimintatavoista ovat olleet positiivisia.

Tilintarkastusvalvonnan rekisterien ja tietojärjestelmien kehittämiselle on laadittu suunnitelma seuraaville vuosille. Robotoinnin avulla tehdään pienkehitystä rekisterien ja järjestelmien toimintaan.

Tilintarkastusvalvonnan viranhaltijat

Vuoden 2021 päättyessä PRH:n tilintarkastusvalvonnan tehtäviä päätoimisesti hoitavia viranhaltijoita oli 15 henkilöä. Viranhaltijoista 6 toimi laadunvarmistustiimissä, 6 valvonta- ja lakitiimeissä ja 3 tutkintotiimissä. Tutkintotiimissä oli lisäksi yksi henkilö henkilövuokrauspalvelun kautta. Laaduntarkastuksen resurssimitoitus ei vastaa lakisääteisiä tarkastusmääriä.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 23.03.2022