Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastajien hyväksyminen

PRH:n tilintarkastusvalvonta järjesti vuonna 2020 viidennen kerran 1.1.2016 voimaan tulleen tilintarkastuslain mukaiset tilintarkastajatutkinnot. Lisäksi tilintarkastusvalvonta järjesti viimeistä kertaa siirtymäkauden ajan (2016–2020) järjestettävät, aiemmin voimassa olleen tilintarkastuslain mukaiset keskeneräiset tutkinnot.

PRH:n asettama tutkintojaosto jatkoi toimintaansa. Jaoston puheenjohtajana toimi HT, KHT Pasi Pekkarinen. Jäseninä toimivat HT, JHT Minna Ainasvuori, HT Tuula Ossa sekä PRH:n tilintarkastajien hyväksymisasioista vastaava tiimiesimies Hanna Kattainen.

Tutkintojaosto laati tutkintotehtävät, arvosteli kokelaiden vastaukset sekä laati tilintarkastusvalvonnalle esityksen tutkintotehtävien arvosteluperusteiksi, tutkintojen hyväksymispisterajoiksi ja kunkin kokelaan pisteiksi. Tutkintojaosto laati tilintarkastusvalvonnalle esityksen kokelaiden suorituksen arvostelusta. Tutkintotehtävät ja arvosteluperusteet julkaistiin PRH:n verkkosivuilla. Tutkintojaosto käytti apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita.

Tutkintoihin tuli yhteensä 409 (vuonna 2019: 376) ilmoittautumista. Uuteen HT-tutkintoon ilmoittautui 207 (201), KHT-tutkintoon 174 (141) ja JHT-tutkintoon 14 (14) henkilöä. Siirtymäkokeeseen ilmoittautui 9 (11) JHTT-tilintarkastajaa. Kelpoisuuskokeeseen ilmoittautui yksi henkilö (0).

Kesken olevien tutkintosuoritusten perusteella vanhaan KHT-tutkintoon ilmoittautui 4 (5) henkilöä. HTM-tutkintoon ei ilmoittautunut yhtään henkilöä (3).

PRH:n tilintarkastusvalvonta järjesti tilintarkastajatutkinnot elo- ja syyskuussa 2020 kahtena eri viikonloppuna Helsingissä. Koronatilanne huomioitiin erityisjärjestelyillä, jotta tilaisuuden järjestäminen oli turvallista. Yhteensä eri tutkintoihin osallistui 331 (306) kokelasta. Suuri osa kokelaista osallistui HT-perustutkinnon lisäksi KHT-erikoistumistutkintoon. Kelpoisuuskokeeseen ilmoittautunut henkilö ei osallistunut kokeeseen.

PRH:n tilintarkastusvalvonta hyväksyi 7.12.2020 69 (105) henkilön suorituksen HT-tutkinnossa, 55 (49) henkilön KHT-tutkinnossa, 9 (6) henkilön JHT-tutkinnossa sekä 2 (4) henkilön siirtymäkokeessa. Aiemman tilintarkastuslain mukaisen KHT-tutkinnon suoritti hyväksytysti 1 (1) henkilö.

Vuoden 2019 tutkintoarvosteluihin kohdistuvia oikaisuvaatimuksia oli yhteensä 13 kappaletta (edellisenä vuonna 23 oikaisuvaatimusta). Yhden (1) oikaisuvaatimuksen perusteella tilintarkastusvalvonta teki itseoikaisun, jonka perusteella kokelaan suoritus tutkinnossa hyväksyttiin vuoden 2020 puolella.

Tutkintoihin osallistuneista kokelaista hyväksyttiin tutkinnoissa seuraavasti:

Tutkinto Osallistuneet Hyväksytyt
HT-tutkinto 177 69
KHT-tutkinto 134 55
KHT-tutkinto (keskeneräinen)
3 1
JHT-tutkinto 10 9
Siirtymäkoe
7 2
Yhteensä 331 136
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 30.03.2021