Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastukset

PRH:n tilintarkastusvalvonta tekee laaduntarkastuksen yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä tarkastaville tilintarkastusyhteisöille kolmen vuoden välein. Muille tilintarkastusyhteisöille teemme laaduntarkastuksia riskiperusteisesti.

Vuonna 2020 laaduntarkastuksen kohteena oli kolme tilintarkastusyhteisöä laadunvalvontajärjestelmineen. Laaduntarkastuksista ei ole vielä annettu päätöstä. Laaduntarkastuksen kohteena 2019 oli kolme tilintarkastusyhteisöä laadunvalvontajärjestelmineen, joista ei ole vielä annettu päätöstä. Yksi vuonna 2016 toteutettu laaduntarkastus tuli lainvoimaiseksi vuoden 2020 aikana. Kaikki ensimmäisen kolmivuotissyklin (2016-2018) tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastuksia koskevat päätökset ovat lainvoimaisia.

Tilintarkastusyhteisön tulee luoda ja ylläpitää laadunvalvontajärjestelmä, jonka avulla se saa kohtuullisen varmuuden siitä, että tilintarkastusyhteisö ja sen henkilöstö noudattavat ammatillisia standardeja sekä sovellettavia säädöksiin ja määräyksiin perustuvia vaatimuksia ja että tilintarkastusyhteisön ja toimeksiannosta vastuullisten henkilöiden antamat raportit ovat olosuhteisiin nähden asianmukaisia.

PRH:n tilintarkastusvalvonta perehtyi laaduntarkastusten kohteena olleiden tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmiin ja arvioi niiden luotettavuutta sekä toimivuutta. PRH:n tilintarkastusvalvonta käytti laadunvalvontajärjestelmän toimivuutta arvioidessaan evidenssinä yhteisössä toimivien tilintarkastajien laaduntarkastuksissa tekemiään havaintoja ja tuloksia.


Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.03.2021