Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastajien laaduntarkastukset

Tilintarkastajat ovat lähtökohtaisesti joko kolmen tai kuuden vuoden välein henkilökohtaisesti laaduntarkastuksen kohteena. Lisäksi tilintarkastaja voidaan määrätä laaduntarkastukseen riskiperusteisesti. Laaduntarkastuksen tekevät tilintarkastusvalvonnan laadunvarmistuksen asiantuntijat.

Tilintarkastajan laaduntarkastuksessa arvioimme hänen tilintarkastustyötään valitsemassamme tilintarkastustoimeksiannossa. Laaduntarkastuksessa arvioimme, voidaanko tilintarkastus todeta suoritetuksi hyvää tilintarkastustapaa noudattaen. Lue hyvästä tilintarkastustavasta PRH:n verkkosivuilta.

Laaduntarkastuksen päätteeksi PRH:n tilintarkastusvalvonta antaa tilintarkastajalle tuloksen laaduntarkastuksesta. Tilintarkastajan laaduntarkastuksen lopullinen tulos voi olla joko hyväksytty tai hylätty. Mikäli kummankaan tulosluokan kriteerit eivät täyty, laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella (välitulos). Tilintarkastusvalvonta on julkaissut tulosluokkien kriteerit verkkosivuillaan 21.4.2017.

Suoritetut laaduntarkastukset vuonna 2020

Vuonna 2020 laaduntarkastuksen ratkaisu tai tulospäätös annettiin 139 tilintarkastajalle. Näistä 92 oli määrätty laaduntarkastukseen vuonna 2020. Kahden vuonna 2020 laaduntarkastukseen määrätyn tilintarkastajan laaduntarkastus oli vielä kesken 31.12.2020. Lisäksi yhteensä viisi ratkaisua tai päätöstä annettiin tilintarkastajille, joiden laaduntarkastus oli määräämisvuonna päätetty siirtää myöhemmäksi. Näistä neljä oli siirretty vuodelta 2019 ja yksi vuodelta 2018. Määräämisvuotenaan keskeneräisiksi jääneistä laaduntarkastuksista annettiin ratkaisu tai päätös 40 tilintarkastajalle vuodelta 2019 ja kahdelle tilintarkastajalle vuodelta 2018.

Kaikki vuonna 2019 laaduntarkastukseen määrätyt tilintarkastajat ovat saaneet ratkaisun tai päätöksen. Yksi vuonna 2018 laaduntarkastukseen määrätyistä tilintarkastajista ei saanut ratkaisua tai päätöstä 31.12.2020 mennessä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty tarkempi yhteenveto toteutettujen laaduntarkastusten lukumääristä per 31.12.2020:


Laaduntarkastukset tilintarkastajittain
2020 2019
Määrätty laaduntarkastukseen
102 202
Laaduntarkastus peruuntunut
-7 -23
Laaduntarkastus siirtyy myöhemmin suoritettavaksi
-1 -4
Laaduntarkastukset, jotka siirtyneet aiemmilta kausilta
5 0
Kaudella määrätyistä keskeneräisiksi jääneet laaduntarkastukset
-2 -40
Päätöksiä/ratkaisuja kaudella määrätyistä tai aiemmilta kausilta siirtyneistä laaduntarkastuksista
97 135
Päätöksiä/ratkaisuja 2019 määrätyistä laaduntarkastuksista
40 n/a
Päätöksiä/ratkaisuja 2018 määrätyistä laaduntarkastuksista 2 6
Laaduntarkastukset yhteensä
139 141

Laaduntarkastuksen kohteena olevat tilintarkastajat

Laaduntarkastukseen määrätään tilintarkastajia jaksoittain tai riskiperusteisesti. Seuraavassa kuvassa esitetään vuonna 2020 laaduntarkastuksen tulospäätöksen tai ratkaisun saaneen 139 tilintarkastajan jako PIE-yhteisöihin tai muihin yhteisöihin ja yksin toimiviin tilintarkastajiin.

Vuonna 2020 laaduntarkastuksen tulospäätöksen tai ratkaisun saaneista 139 tilintarkastajasta 53 toimi PIE-tilintarkastusyhteisöissä ja 86 tilintarkastajaa toimi yksin tai muissa tilintarkastusyhteisöissä. PIE-tilintarkastusyhteisöistä BDO Oy:llä toimi 14 tarkastetuista tilintarkastajista, Ernst & Young Oy:llä kahdeksan, PricewaterhouseCoopers Oy:llä seitsemän, Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy:llä seitsemän, KPMG Oy:llä kuusi, Moore Rewinet Oy:llä viisi, Idman Vilén Grant Thornton Oy:llä neljä ja Auditus Tilintarkastus Oy:llä (nyk. Optilex Oy) kaksi.


Laaduntarkastusten tulokset

PRH:n tilintarkastusvalvonta kävi läpi laaduntarkastuksissa vuoden 2020 aikana 133 tilintarkastustoimeksiantoa ja antoi 139 tulospäätöstä tai ratkaisua. Toimeksiannot liittyivät eri toimialoilla tai julkishallinnossa toimiviin yhteisöihin. Tulokset vuoden 2020 laaduntarkastuksista olivat seuraavat:

Vuoden 2020 laaduntarkastuksista 69 tilintarkastajaa (50 %) sai hyväksytty-tuloksen ja 11 tilintarkastajaa (8 %) sai hylätty-tuloksen. Uusintatarkastuksella jatketaan 59 tilintar-kastajan (42 %) laaduntarkastusta. Yhteensä kolme laaduntarkastukseen määrättyä tilintarkastajaa ei saanut tulospäätöstä tai ratkaisua 31.12.2020 mennessä. Näistä kaksi tilintarkastajaa on määrätty laaduntarkastukseen vuonna 2020 ja yksi tilintarkastaja vuonna 2018.

Tilintarkastusvalvonta julkaisee verkkosivuillaan kevään 2021 aikana vuosiraportin, jossa kerrotaan vuoden 2020 laaduntarkastuksissa tehdyistä havainnoista. Tutustu laaduntarkastuksen vuosiraporttiin 2020.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 30.03.2021