Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Kansainvälinen viranomaisyhteistyö

Koronaviruksen aiheuttamien matkustus- ja muiden rajoitusten vuoksi kansainvälinen viranomaisyhteistyö hoidettiin maaliskuusta lähtien etäyhteyksin. Osa suunnitelluista tilaisuuksista peruutettiin kokonaan maailmanlaajuisen pandemian vuoksi.

Globaali valvontayhteistyö toteutui etäyhteyksin IFIAR:n (International Forum of Independent Audit Regulators) jäsenenä. Tilintarkastusvalvonnan viranhaltijat osallistuivat etäyhteyksin IFIAR:n Enforcement ja Inspections -työryhmien työskentelyyn. Huhtikuulle suunniteltu IFIAR:n vuosikokous peruttiin. Välttämättömät sääntöjen vaatimat päätökset, kuten IFIAR:n talousarvion vahvistaminen ja henkilövalinnat voitiin tehdä kirjallisessa menettelyssä.

IFIAR:n keskeisenä tehtävänä on globaali tietojen vaihto valvontaviranomaisten välillä. Aiheita ovat muun muassa parhaat valvontakäytännöt, viranomaisyhteistyön edistäminen, vuoropuhelu tilintarkastuksen sidosryhmien kanssa ja tilintarkastuksen laadun parantaminen. IFIAR julkaisi helmikuussa laaduntarkastushavaintojen yhteenvetoraportin jäsenorganisaatioiden vuonna 2019 suorittamista laaduntarkastuksista, jotka kohdistuvat kuuden suurimman tilintarkastusketjun jäsenyrityksiin vuonna 2019.

Euroopan Unionissa PRH:n tilintarkastusvalvonta on tilintarkastusalan sääntelyä ja valvontayhteistyötä koordinoivan CEAOB:n (Committee of European Auditing Oversight Bodies) jäsenorganisaatio. CEAOB:n asema ja tehtävät perustuvat EU-lainsäädäntöön (EU:n asetus 537/2014 yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta). CEAOB:n tehtävänä on edistää EU:n jäsenvaltioiden tilintarkastusalan valvontaviranomaisten yhteistyötä, erityisesti tietojen vaihtoa, asiantuntemusta ja parhaita valvontakäytäntöjä EU-lainsäädännön edellyttämien tehtävien täytäntöönpanossa. CEAOB:lla on työryhmiä, joista tilintarkastusvalvonnan viranhaltijat osallistuivat aktiivisesti CEAOB:n International Auditing Standards, Inspection, Enforcement ja Market Monitoring -työryhmien työskentelyyn.

Pohjoismaisessa viranomaisyhteistyössä ei voitu järjestää vuotuista kokoontumista.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.03.2021