Tilintarkastuslautakunnan toiminta

Tilintarkastuslautakunta kokoontui 9 (vuonna 2018 10) kertaa. Tutkinta-asioissa oli asianosaisina yhteensä 17 (8) KHT-tilintarkastajaa, 19 (20) HT-tilintarkastajaa, 1 (1) JHT-tilintarkastaja, kaksi KHT+JHT -tilintarkastajaa ja 7 (3) tilintarkastusyhteisöä. (JHTT-tilintarkastajia ei ollut päätösten asianosaisina vuonna 2019 eikä vuonna 2018).

Alla olevassa taulukossa on esitetty tietoja tutkinta-asioiden käsittelystä tilintarkastuslautakunnassa.

*) Näistä yhdessä tapauksessa tilintarkastajalla oli lisäksi JHT-hyväksyminen eli KHT +JHT).JHT
HT
KHT
Yhteisö

2019 (2018)
2019 (2018) 2019 (2018) 2019 (2018)
Huomautus
0 (1)
5 (4)
5 (2)
0 (0)
Varoitus
1 (0)
8 (12)
7 (1)
1 (0)
Hyväksymisen peruuttaminen
0 (0)
2 (1)
0 (1)
0 (0)
Seuraamusmaksu
0 (0)
0 (0)
0 (1)
0 (0)
Ei seuraamusta
0 (0)
0 (3)
7 (3)
6 (3)
Rauennut
0 (0)
2 (0)
0 (0)
0 (0)
Yhteensä
1 (1)
17 (20)
19* (8)
5 (3)

Tutkinta-asioiden lisäksi tilintarkastuslautakunnassa käsiteltiin 26 (19) oikaisuvaatimusasiaa. Oikaisuvaatimusasiat koskivat tilintarkastajatutkintojen vastausten arvostelua (18 asiaa), päätöksiä tilintarkastajien laaduntarkastuksen tuloksista (4 asiaa), tilintarkastajatutkintoihin hyväksymistä (2 asiaa) sekä tilintarkastajien ammattitaidon ylläpitämistä (2 asiaa).

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.03.2021