Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastajien valvonta: tutkinta-asiat

Vuoden 2019 alussa tilintarkastusvalvonnassa oli avoinna 67 (vuonna 2018 55) tutkinta-asiaa ja vuoden 2019 aikana käsiteltäväksi tuli 52 (58) uutta tutkinta-asiaa. Tutkinta-asioista 31 (22) ratkaistiin siten, ettei asiaa viety tilintarkastuslautakunnan ratkaistavaksi, koska saadun selvityksen mukaan ei ollut syytä epäillä tilintarkastajan toimineen tilintarkastuslain vastaisesti eikä esittää tilintarkastuslain mukaisten seuraamusten määräämistä. Tilintarkastuslautakunnan käsiteltäväksi vietiin kaikkiaan 37 (24) tutkinta-asiaa. Vuoden 2019 päättyessä tilintarkastusvalvonnassa oli vireillä 51(67) tutkinta-asiaa.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu tutkinta-asioiden määrät ja lähteet vuosina 2018 ja 2019. Yhdessä tutkinta-asiassa voi olla osallisena useampi henkilötilintarkastaja tai henkilötilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisö.

*) luku sisältää 12 laaduntarkastuksessa hylätty-tuloksen saanutta tapausta
**) luku sisältää 7 laaduntarkastuksessa hylätty-tuloksen saanutta tapausta ja yhden tilintarkastusyhteisön ja 9 henkilötilintarkastajan laaduntarkastuksesta tutkintaan siirtynyttä tutkinta-asiaa
***) luku sisältää 19 laaduntarkastuksen hylätty-tuloksen perusteella lautakuntaan vietyä asia

Tutkinta-asian lähde
Avoimet tutkinta-asiat vuoden alussa
Uudet tutkinta-asiat vuoden aikana
Käsitelty TILA:ssa vuoden aikana
Käsitelty TIVA:ssa vuoden aikana
Avoimet tutkinta-asiat vuoden lopussa

2019 (2018)
2019 (2018) 2019 (2018) 2019 (2018)
2019 (2018)
Kantelu
44 (40)
37 (36)
12 (10)
26 (22)
43 (44)
Laaduntarkastus
17 (11)
14* (17**)
23*** (11)
2 (0)
6 (17)
Oma-aloitteinen
6 (4)
1 (5)
2 (3)
3 (0)
2 (6)
Yhteensä 67 (55)
52 (58)
37 (24)
31 (22)
51 (67)
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.03.2021